Så får du vård hos oss

Försäkring

Vi samarbetar med alla försäkringsbolag som erbjuder sjukvårdsförsäkringar i Sverige. Kontakta ditt försäkringsbolag för rådgivning och tidsbokning.

Remiss

Vi har vårdavtal med Region Örebro län och du kan söka hit på samma villkor som gäller inom den offentliga sjukvården. Remiss krävs i de flesta fallen - se Region Örebro läns remissregler. Kommer du som patient inom ramen för regionavtalet så tillämpas samma avgifter som inom offentlig sjukvård.

Tillhör du ett annat landsting kan du använda dig av din valmöjlighet att fritt söka vårdgivare utanför det egna landstinget. Reglerna kan dock skilja sig åt inom landstingen. Kontakta ditt eget landsting för mer information.

Egen vårdbegäran

Till de flesta av våra mottagningar kan du söka med Egen vårdbegäran. Fyll i blanketten Egen vårdbegäran nedan och skicka in den per post eller fyll i blanketten via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du kan även ringa till oss på telefon 019-21 79 10 och be att få en blankett hemskickad.

Privat

Som privat patient betalar du själv hela kostnaden för vården. Du kan söka vård på alla våra mottagningar förutom allmänmedicinmottagningen. Kontakta oss på telefon 019-21 79 30.

Kurant Access

Du kan få vård hos oss om din arbetsgivare har tecknat ett Kurant Access-avtal.