Så får du vård hos oss

Försäkring

Vi samarbetar med alla försäkringsbolag som erbjuder sjukvårdsförsäkringar i Sverige. Kontakta ditt försäkringsbolag för rådgivning och tidsbokning.

Remiss

Vi har vårdavtal med Region Örebro län och du kan söka hit på samma villkor som gäller inom den offentliga sjukvården. Remiss krävs i de flesta fallen - se Region Örebro läns remissregler. Kommer du som patient inom ramen för regionavtalet så tillämpas samma avgifter som inom offentlig sjukvård.

Tillhör du ett annat landsting kan du använda dig av din valmöjlighet att fritt söka vårdgivare utanför det egna landstinget. Reglerna kan dock skilja sig åt inom landstingen. Kontakta ditt eget landsting för mer information.

Egen vårdbegäran

Till de flesta av våra mottagningar kan du söka med Egen vårdbegäran. Fyll i blanketten nedan och skicka in den per post eller fyll i formuläret på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Handkirurgmottagningen* blankett formulär på 1177
Hjärtmottagningen blankett formulär på 1177
Kirurgmottagningen* blankett formulär på 1177
Kvinnomottagningen blankett formulär på 1177
Ortopedmottagningen - allmän blankett formulär på 1177
Ortopedmottagningen - axel blankett formulär på 1177
Ortopedmottagningen - knä blankett formulär på 1177
Urologmottagningen* blankett formulär på 1177
Ögonmottagningen blankett formulär på 1177
Öron-, näs- och halsmottagningen* blankett formulär på 1177
     
* ej för invånare i Region Örebro län    

 

Privat

Som privat patient betalar du själv hela kostnaden för vården. Du kan söka vård på alla våra mottagningar förutom allmänmedicinmottagningen. Kontakta oss på telefon 019-21 79 30.

Kurant Access

Du kan få vård hos oss om din arbetsgivare har tecknat ett Kurant Access-avtal.