Patienter från Örebro län

Vi har vårdavtal med Region Örebro län. Bor du i Örebro län gäller att alla remisser och egen vårdbegäran till specialistvård hanteras av klinikerna inom Region Örebro län. Remisserna fördelas sedan till något av länets fyra sjukhus där Capio Läkargruppen ingår. Du hittar information och blanketter på 1177.se.

Undantag gäller för vår sömnapnémottagning, där du är välkommen att söka direkt med remiss från din vårdcentral.

Kommer du som patient inom ramen för regionavtalet så tillämpas samma avgifter som inom offentlig sjukvård.

Aktuella väntetider - patienter från Örebro län

 
Specialitet Mottagning Operation
Gynekologi 4 veckor 3 veckor
Kardiologi 3 veckor --
Kirurgi 2 veckor 2 - 3 veckor
Sömn 2 veckor --
Ögon 4 veckor 8 - 12 veckor
Öron-, näs- och hals 4 veckor 7 - 8 veckor