Patienter från övriga län

Du kan söka vård på nedanstående mottagningar inom reglerna för vårdgaranti och valfrihet. Du kan då antingen få remiss från läkare skickad direkt till oss eller skriva en egen vårdbegäran. 

Aktuella väntetider - patienter från övriga län

Specialitet Mottagning Operation
Gynekologi 6 veckor 3 - 4 veckor
Handkirurgi 4 veckor 2 - 3 veckor
Kardiologi 8 veckor --
Kirurgi 7 veckor 4 - 5 veckor
Ortopedi 10 veckor 2 - 3 veckor
Ögon 6 - 8 veckor 6 - 8 veckor
Öron-, näs- och hals 19 veckor 9 - 13 veckor

 

Egen vårdbegäran

Fyll i blankett nedan och skicka per post eller fyll i i formulär på 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Hjärtmottagningen blankett formulär på 1177
Kirurgmottagningen blankett formulär på 1177
Kvinnomottagningen blankett formulär på 1177
Ortopedmottagningen - allmän blankett formulär på 1177
Ortopedmottagningen - axel blankett formulär på 1177
Ortopedmottagningen - hand blankett formulär på 1177
Ortopedmottagningen - knä blankett formulär på 1177
Ögonmottagningen blankett formulär på 1177
Öron-, näs- och halsmottagningen blankett formulär på 1177