Privatpatienter

Som privatpatient betalar du själv hela kostnaden för vården och du behöver då ingen remiss. Du kan söka vård på de flesta av våra mottagningar. Kontakta oss på telefon 019-21 79 30.