Valfrihetsvård

Som patient kan du söka vård hos oss enligt reglerna för valfrihet. Vid valfrihet gäller endast mottagningsbesök och inte inneliggande vård. Vårdgaranti gäller inte och inte heller regionens ersättning för sjukresor.

På blanketten/formuläret för egen vårdbegäran ska det framgå att du söker valfrihetsvård. Kommer du via remiss från annan vårdgivare behöver läkaren ange att du vill komma till oss enligt reglerna om valfrihet.

Vårt uppdrag från Region Örebro län är begränsat. Det innebär att vi tyvärr inte har möjlighet att ta emot fler patienter från Region Örebro län som åberopar valfrihet. Detta gäller inom de flesta av våra specialiteter. Se mer information för respektive mottagning under Vårdutbud.

Egen vårdbegäran

Fyll i blankett nedan och skicka per post eller fyll i i formulär på 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Hjärtmottagningen blankett formulär på 1177
Kirurgmottagningen blankett formulär på 1177
Kvinnomottagningen blankett formulär på 1177
Ortopedmottagningen - allmän blankett formulär på 1177
Ortopedmottagningen - axel blankett formulär på 1177
Ortopedmottagningen - hand blankett formulär på 1177
Ortopedmottagningen - knä blankett formulär på 1177
Ögonmottagningen blankett formulär på 1177
Öron-, näs- och halsmottagningen blankett formulär på 1177