Journal via nätet

Läs din journal på nätet via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

När du söker och får vård förs en patientjournal. Du som är 18 år eller äldre och vill läsa din journal kan läsa viss journalinformation via e-tjänsten Journalen på 1177.se. Vad du kan läsa beror på var du har behandlats.

Syftet är att du som patient ska kunna bli mer delaktig i din egen vård. Att kunna läsa din journal via nätet ger dig också möjlighet att förbereda dig inför ett besök i vården och i efterhand förstå vad som hänt och sagts.

Vad kan jag läsa i min journal via e-tjänsten Journalen?

Du som har fått vård på Capio Läkargruppen kan se din journalinformation som lagts till från och med 1 december 2016 och framåt. Äldre journalinformation kan lämnas ut i pappersformat.

Du kan läsa följande information: Journalanteckningar, diagnoser samt svar på röntgenundersökningar och blodprover.

Signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar visas efter 14 dagar. (Med signerad menas att anteckningen är underskriven av den som gjort anteckningen).

I dagsläget visas inte journalanteckningar från psykolog och beteendevetare, vaccinationsmottagningen och företagshälsovård. Grundtanken är att ytterligare journalinformation med tiden ska visas via nätet, och olika delar av journalen kommer att läggas till successivt.

Försegla din journal

Du kan själv via e-tjänsten Journalen försegla din journal vilket innebär att direktåtkomst till e-tjänsten Journalen stängs. Då kan du inte öppna den. Det är endast e-tjänsten Journalen som förseglas.

Vårdnadshavares åtkomst

Vårdnadshavare har automatiskt åtkomst till sina barns journaler tills de fyllt 13 år. Vårdnadshavare kan begära förlängd direktåtkomst. Detta sker genom kontakt via 1177.se.

Mina intyg

Från den 7 december 2016 får du som patient hos Capio Läkargruppen dina läkarintyg (FK7263) skickade till dig elektroniskt via webbtjänsten Mina intyg.

Via Mina intyg kan du som patient läsa och spara dina läkarintyg i din dator. Du kan också skriva ut dina intyg samt skicka dem elektroniskt till Försäkringskassan samtidigt som du ansöker om sjukpenning. Informationen i Mina intyg är skyddad och tjänsten uppfyller vårdens krav på säkerhet. Du når Mina intyg när du loggar in på 1177.se.

Om du vill ha ditt intyg skickat till Försäkringskassan eller utskrivet går det fortfarande bra.

Läs mer om Mina intyg:
http://www.1177.se/Orebrolan/Om-1177/Mina-intyg/

Mer information finns på: www.1177.se/e-tjanster.