Stängt för utbildning fredagen den 22 september

Fredagen den 22 september har vi utbildningsdag för alla medarbetare på Capio Läkargruppen, vilket innebär att vi håller stängt hela dagen på operation, samtliga mottagningar och laboratoriet. Vi öppnar som vanligt igen på måndag den 25 september.

Du kan alltid nå oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster för om- och avbokning av tider, receptförnyelse m.m. och via vår växel 019-21 79 00.

Välkommen åter!

Ny telefonileverantör

Vi har precis bytt telefonileverantör. I och med detta kan det initialt uppstå problem med att komma fram på vissa telefonnummer. Om så är fallet når du oss via växeln 019-21 79 00 eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ) är ett IT-stöd inom vården som gör att vårdpersonalen snabbt får en översikt av din vårdhistoria oavsett vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos. Det kallas sammanhållen journalföring och gör det möjligt för behörig vårdpersonal att ta del av viktig medicinsk information som behövs i din vård.

Om du vill vara med i NPÖ behöver du inte göra ­någonting

Vid vårdkontakten kan läkaren eller annan vårdpersonal fråga dig om det går bra att ta del av dina journaluppgifter från tidigare vårdbesök. Det är bara vårdpersonal som behandlar dig som får ta del av uppgifterna i dina journaler. Det är endast uppgifter om dina besök, sammanfattande journalhandlingar och diagnoser som visas i NPÖ.

Om du inte vill vara med i NPÖ

Du har rätt att spärra journalen om du inte vill att den ska vara tillgänglig för andra vårdgivare. Då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker information.

Om du vill spärra din journal i NPÖ kontaktar du Capio Läkargruppen på telefonnummer 019-21 79 10 eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Du kommer då att få mer information om vad spärrningen innebär och en blankett för skriftlig ansökan.

För att häva spärren tar du åter kontakt med oss enligt ovan.

Mer information finns att läsa om NPÖ via 1177.se.