Remittent

Capio Läkargruppen erbjuder specialistvård med omtanke, personlig omvårdnad, bra tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet. Vi är ISO-certifierade avseende kvalitet 9001:2015 och miljö 14001:2015.

Sedan 1991 har vi vårdavtal med Region Örebro län. Alla remisser från primärvården i Örebro län ska skickas till respektive specialistklinik på Universitetssjukhuset Örebro med undantag för sömnapnéutredningar. Samma regler gäller för Egen vårdbegäran. Från övriga län i Sverige kan vi ta emot både egen vårdbegäran och remiss direkt till Capio Läkargruppen.

Här ser du vilka specialiteter vi erbjuder till remittenter.

Allmänkirurgi

Dr Gunnel Westberg
Dr Åsa Ek

Ljumskbråcksoperation, åderbråcksoperation, gastroskopier, pilonidalcysta, operation av hemorrojder, lipom, aterom med mera.

Allmänmedicin

Dr Arne Carlquist
Dr Anders Linderoth
Dr Emma Sist
Dr Göran Stillberg
Dr Tony Duberg 

Allmänmedicinsk mottagning, hälsoundersökningar, friskintyg.

Anestesi

Dr Richard Pellrud
Dr Alex De Leon

Dagkirurgi, även övernattning på vår vårdavdelning. Vi har möjlighet att ta emot ASA 1 och 2-patienter samt patienter med BMI < 35.

Företagshälsovård

Dr Johan Lundqvist
Dr Cecilia Tivell

Systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsärenden, hälsoundersökningar, friskintyg med mera.

Gynekologi

Dr Karin Franzén
Dr Jakob Revelius

Barnmorska Eva Larsson Kullander

Konisationer, hysteroskopier, inkontinensutredningar i samarbete med uroterapeut, novasure, TVT, prolapsplastik.

Kardiologi

Dr Katarina Palm
Dr Bertil Borgencrantz

Hjärteko, arbetsprov, 24-timmars EKG, 24-timmars blodtryckskontroll, tum-EKG.

Ortopedi

Dr Håkan Alnehill
Dr Claes Fahlman
Dr Ulf Sennerby
Dr Piotr Kretowicz

Artroskopi
– knä, t ex meniskektomi
– axel, t ex bankart, rotatorcuffskador
– fotled
– handled

Korsbandsplastik, hallux valgus, hallux rigidus. Nervinklämning, ledgångsreumatism, ledsvikt i tummen, krokiga fingrar, triggerfinger, inflammationer i handleden, ligamentskador i handleden, tennisarmbåge.

Sömnapné

Dr Göran Stillberg

Sömnapnéregistreringar.

Vaccination

Skräddarsydda vaccinationsprogram och hälsoråd inför resan samt även inhemsk infektionsprofylax som t ex influensavaccin. I samarbete med Infektionskliniken på Universitetssjukhuset.

Ögon

Dr Shaul Ibrahim
Dr Lars Walfridsson
Dr Pia Sundsten-Aronsson
Dr Maria Jemt
Dr Karim Makdoumi
Dr Daniel Markén
Dr Magnus Otto
Dr Georgios Karanis

Operation av grå starr, laserbehandling av efterstarr (kapsulotomi), laserbehandling vid glaukom, grön starr (argonlasertrabekuloplastik samt selektiv lasertrabekuloplastik), ögonlocksplastik.

Öron-näs-hals

Dr Abbe Kubaji
Dr Hans Gustafsson
Dr Per Neander

Tonsillektomi, abrasio, paracentes och plaströr, näspolyper, borttagande av hudförändringar, septumplastik, näsplastik.