Väntetider för patienter i övriga län

Här finns aktuell information om våra väntetider för offentlig sjukvård för patienter som bor i annat län än Örebro län.

Aktuella väntetider - patienter från övriga län

Specialitet Mottagning Operation
Gynekologi 3 veckor 3 veckor
Handkirurgi 4 veckor 3 - 4 veckor
Kardiologi 3 veckor --
Kirurgi 2 veckor 3 - 4 veckor
Ortopedi 10 veckor 3 - 4 veckor
Urologi 7 veckor 1 - 2 veckor 
Ögon 6 - 8 veckor 10 - 12 veckor
Öron-, näs- och hals 4 veckor 6 - 7 veckor