Väntetider för patienter i övriga län

Här finns aktuell information om våra väntetider för offentlig sjukvård för patienter som bor i annat län än Örebro län.

Aktuella väntetider - patienter från övriga län

Specialitet Mottagning Operation
Gynekologi 4 veckor 3 veckor
Handkirurgi 4 veckor 5 - 6 veckor
Kardiologi 4 - 6 veckor --
Kirurgi 2 - 4 veckor 2 - 3 veckor
Ortopedi < 4 veckor 3 - 4 veckor
Urologi 2 veckor 3 - 4 veckor 
Ögon 6 - 8 veckor 8 - 12 veckor
Öron-, näs- och hals 13 veckor 4 - 5 veckor