Mässlingsvaccin och pneumokockvaccin

Vilka personer behöver fundera på att eventuellt vaccinera sig mot mässlingen?

  • Personer födda 1960-1969 och inte vet om de haft mässlingen, kan få två doser med 5 års intervall. 
  • Personer födda 1970-1980 kan få en dos, då de fått en dos i skolan.
  • Personer födda senare än 1980 skall ej vaccineras nu, de har fått två doser och räknas ha fullgott skydd (förutsatt att de tagit sina vacciner enligt barnvaccinationsprogrammet).
  • Genomgången sjukdom = fullgott skydd.

Önskar du eventuellt vaccinera dig eller har andra frågor kring vaccinet bokas lättast tid på länk nedan.

Pris: Mässlingsvaccin 350:- + läkarbesök 250:-, totalt 600:-

Är du osäker på vilka vaccinationer du har tagit som barn/ungdom? Information om detta kan du söka hos stads/kommunarkivet i den kommun du senast gick i skola (grundskola/gymnasium).

Pneumokockvaccinering (lunginflammation) rekommenderas av folkhälsomyndigheten till:

  • Personer med svåra kroniska sjukdomar, främst hjärt- och lungsjukdomar 
  • Personer över 65 år oberoende av hälsotillstånd
  • Personer som tidigare haft lunginflammation orsakad av pneumokocker.

Vaccination kan med fördel ges i samband med influensavaccinationen. Dessa rekommendationer är inte nya, de har gällt under flera års tid.

Pris: Pneumokockvaccin 410:- + besök 100:-, totalt 510:-