Fästingvaccin

Vi vaccinerar mot fästingburen hjärninflammation (TBE), något som Folkhälsoinstitutet rekommenderar alla som vistas i riskområden. Välkommen att boka tid.

Infektionsläkare Anja Rosdahl svarar nedan på vanliga frågor omkring fästingar, vilka sjukdomar de kan sprida och hur man bäst kan skydda sig mot detta.

Vilka sjukdomar sprider fästingar?

De vanligaste är borrelia och fästingburen hjärninflammation (TBE). TBE orsakas av ett virus och förekommer i vissa områden. Riskområden i Sverige är Stockholms skärgård, kusttrakten i Uppland och Östergötland, Västra Mälardalen, Åland samt vissa begränsade områden runt Vänern, Vättern och Bohuskusten. Under 2015 blev flera personer smittade på olika håll i Örebro län där tidigare inte mer än enstaka fall smittats under alla år. Indikationen för TBE vaccination i Örebro län har därför ökat. Borrelia orsakas däremot av en bakterie, finns i stora delar av Sverige.

Vilka bör ta vaccin mot fästingburen hjärninflammation (TBE)?

De som har sommarstuga eller vistas regelbundet i riskområden. Även de personer som vistas mycket i skog och mark i Örebro län kan överväga att vaccinera sig.

Finns det anledning att vaccinera en familj som vistas 2-3 veckor i Stockholms skärgård?

Om man ska campa och leva marknära bör man vaccinera sig. Vet man att man kommer att åka regelbundet till ett riskområde även i framtiden kan man vaccinera sig.

Finns fästingburen hjärninflammation i andra länder i Europa?

Ja, i Baltikum och stora delar av östra Europa inklusive Polen och Österrike.

När ska man ta vaccinet?

Helst mer än en och en halv månad innan eftersom man då hinner få bästa skydd (99%). Vaccinationen består av två eller tre injektioner, beroende på ålder, med minst fyra veckor mellan injektionerna.

Hur länge håller skyddet?

Man fyller på vaccinationen efter ca 12 månader, därefter har man skydd i tre år.

Gäller det samma rekommendationer till barn?

Små barn - förskolebarn insjuknar sällan i fästingburen hjärninflammation och behöver därför inte nödvändigtvis vaccineras. Räknar man däremot att man kommer att vistas i riskområdet högre upp i åldern svarar de dock bra på vaccinet.

Finns det vaccin mot borrelia?

Nej, inte ännu.

Kan man skydda sig på annat sätt mot fästingöverförbara sjukdomar?

Undvika att gå i kortbyxor i högt gräs, stövlar ger ett visst skydd. Inspektera kroppen varje dag och plocka bort eventuella fästingar.

Hur tar man bort en fästing?

Använd gärna en kort spetsig pincett och dra den sedan rakt ur. Använd inte matfett eller nagellack då riskerar man istället att fästingen kräks och större risk för smitta.

Om huvudet eller mundelen sitter kvar vad gör jag då?

Ingenting annat än att tvätta med Alsolsprit eller lösning vid bettområdet. Använd inte nål eller annat vasst föremål som skadar huden då det innebär en ökad risk för infektion av andras bakterier.

Vad är symtomen på fästingburen hjärninflammation och hur snabbt kommer de?

Feber och huvudvärk kommer de närmsta två veckorna. De flesta infektioner, upp till 70% ger inga symtom alls och läker ut av sig själv.

Vad är symtomen på borrelia och hur snabbt kommer de?

Uppstår en bettrodnad i direkt anslutning till bettet är det inte borrelia utan en reaktion på bettet. Borrelia visar sig oftast som en rodnad kring bettområdet som sprider sig som en ring runt bettområdet. Uppkommer vanligen efter ca 5-6 dagar. Men borrelia kan även debutera senare med en diffus sjukdomskänsla vanligtvis yrsel, huvudvärk, trötthet och ibland ansiktsförlamning eller ledinflammation. Borrelia behandlas med antibiotika men kan även självläka men det tar lång tid.