Kortare resa

Ska du på en kortare resa inom Europa eller till andra mindre äventyrliga resmål bör du se över grundskyddet av polio, stelkramp och difteri.

Polio

Polio är ett tarmvirus som människan får i sig med föda eller vatten i länder med dåliga sanitära förhållanden. Sjukdomen ger förlamningar och kan vara livshotande. I Sverige hade vi senaste epidemien på 50-talet. Vid utlandsresa bör du se över ditt skydd.

Stelkramp

Stelkramp är en jordbakterie som producerar ett nervgift som ger dödliga kramper. Smitta sker genom förorenade sår men är sällsynt. Grundvaccinering med fyra sprutor och en påfyllning i vuxen ålder ger skydd i cirka 20 år. 

Difteri

Difteri orsakas av en bakterie i hals och luftvägar. Den producerar ett gift som angriper hjärta och nerver med förlamningar och hjärtsvikt som följd. Antibiotika angriper bara bakterien, inte giftet. Sjukdomen har varit på stark frammarsch i Ryssland och Baltikum och oro finns för spridning till våra breddgrader. Många äldre och medelålders personer har visat sig ha ett nedsatt skydd. Grundvaccinering sker tillsammans med stelkramp och bör fyllas på med en spruta vart 20:e år.

Hepatit A (gulsot)

Hepatit A-skydd bör du ha vid resor utanför Västeuropa. Sjukdomen är en födoämnessmitta där ett tarmvirus angriper levern och ger gulsot. Gammaglobulin är en insamlad plasmaprodukt från redan immuna personer och ges som ett kortvarigt skydd. Hepatit A-vaccin ger ett eget bestående skydd. Efter två sprutor räcker skyddet i minst 30 år.