Längre resa

Om du planerar att resa i länder utanför turiststråken bör du skaffa skydd mot sjukdomar utanför grundskyddet (polio, stelkramp och difteri).

Gula febern

Gula febern är en myggöverförd virussjukdom som går epidemiskt i Afrika och Sydamerika. Sjukdomen kan leda till dödligt förlöpande gulsot och är en fruktad farsot. Vaccinationen med en spruta ger fullgott skydd i tio år. Gravida bör undvika vaccination, liksom att överhuvudtaget resa till dessa länder.

Kolera och turistdiarré

Kolera är en fruktad tarmsjukdom som ger stora vätskeförluster. Sjukdomen kan vara livshotande och orsakas av en bakterie i avloppsförorenat dricksvatten. Risken för friska personer att insjukna är mycket liten.
Vaccinet drickes på fastande mage vid två tillfällen och samma vaccination ger även ett visst skydd mot turistdiarré. Senast två veckor för avresan bör vaccinationen påbörjas.

Tyfoid

Tyfoid är den allvarligaste formen av salmonella, den är dock ovanlig. Vaccinet tas i kapselform på fastande mage på tre olika dagar och minst tre veckor före avresan. Det ger då ett säkert skydd i cirka 3 år. Vaccinet kan också ges som spruta om du har mindre än 3 veckor till din resa.

Japansk encephalit

Japansk encephalit är en virussjukdom i Sydostasien som överförs med myggor från grisar. Infektionen resulterar i en svår hjärnhinneinflammation och ger förlamningar som ibland är bestående och i vissa fall dödliga. Risken att drabbas är liten och hittills har bara två svenskar insjuknat. Därför bör vaccination endast övervägas vid långvarig vistelse (minst en månad) på landsbygden i den drabbade delen av världen. Myggstift och/eller nät rekommenderas.

Rabies

Rabies är en historiskt fruktad virussjukdom som inte är behandlingsbar. Den leder alltid till döden hos ovaccinerade. Smitta sker genom bett eller rivning av rabiessmittat djur, i regel hund eller katt.
Sjukdomen finns hos varmblodiga däggdjur över hela världen utom i England, Skandinavien, Australien och Nya Zeeland. Eftersom tiden från smitta till sjukdom är ovanligt lång (20-29 dagar) går det att förstärka vaccinet om du misstänker att du blivit smittad. Som ovaccinerad måste du dessutom alltid ha rabiesserum. Därför bör du vid misstänkt bett uppsöka vårdinrättning eller Svenska ambassaden i landet, helst inom två dygn.

Tuberkulos

Tuberkulos är en välkänd farsot och en realitet i stora delar av världen. Sjukdomen orsakas av en svårbehandlad bakterie som smittar via upphostningar och upprepad nära kontakt med den sjuke. Allmän vaccination förekommer i många länder, men i Sverige slutade vi med detta 1975. Därför saknar många av våra unga långresenärer skydd. Vid längre vistelser i befolkningstäta och fattiga miljöer rekommenderas vaccination. Den bör ske två månader före avresa för att ge ett fullgott skydd. Är du vaccinerad en gång behöver behandlingen vanligtvis inte upprepas.

TBE

TBE är en förkortning av engelska Tick-Borne-Encephalitis och sjukdomen är en fästingöverförd virussjukdom i hjärna och hjärnhinnor. TBE finns hos fästingar på vissa öar i Stockholms skärgård, på Åland och längs södra ostkusten i Sverige samt fläckvis kring Vänern, Vättern och på bohuskusten. Vid utlandsresa förekommer smittrisk vid längre tids vistelse på landsbygden i Östeuropa och då särskilt på vissa ställen i Baltikum, Polen och Österrike. Vad vi vet förekommer sjukdomen inte utanför Europa. Förskolebarn insjuknar sällan.

Borrelia

Borrelia är en omskriven fästingöverförd sjukdom som orsakas av en bakterie. Mot denna sjukdom finns inte vaccin. Blir du sjuk, behandlas du med penicillin.
Parasiter Det finns inget vaccin som skyddar mot snäckfeber, hakmask och många andra parasiter. Bästa sättet att slippa smitta är att undvika att bada i sötvatten och gå barfota utanför badstränder.

Malaria

Malaria är en parasitsjukdom som överförs av myggor. Den skördar miljontals dödsoffer varje år. Att ta malariatabletter i förebyggande syfte vid utlandsresor till riskområden är en självklarhet - liksom insektsskydd av olika slag. En ökad resistens hos parasiten har blivit ett tilltagande bekymmer, särskilt i Afrika och i delar av Sydostasien.Inför resan h
jälper vår infektionsdoktor gärna dig med välja rätt skydd för just ditt resmål. Ett annat enkelt men viktigt skydd på resan är ett myggnät och myggmedel. Sådana finns att köpa på mottagningen.
Är du gravid bör du undvika att resa till malariaområden.