Allmänmedicinmottagningen

Välkommen till allmänmedicinmottagningen. Vi utreder och behandlar alla vanliga sjukdomstillstånd, utför hälsoundersökningar samt utfärdar olika typer av friskintyg. Här finns också diabetesmottagning, psykologmottagning och sjukgymnastmottagning.

Vi jobbar i team

Här arbetar erfarna allmänläkare tillsammans med sjuksköterskor, biomedicinsk analytiker och medicinska vårdadministratörer. Mottagningen har också nära samarbete med psykolog, sjukgymnast och övriga specialistläkare som finns i huset. Personalsituationen är stabil, vilket innebär "många kända ansikten" och god kontinuitet för dig som patient.

Arne Carlquist, specialist i allmänmedicin, företagsläkare och psykolog
Tony Duberg, specialist i allmänmedicin
Anders Linderoth, specialist i allmänmedicin

Emma Sist, specialist i allmänmedicin
Göran Stillberg, specialist i allmänmedicin och sömnsjukdomar

Sjuksköterskemottagning

Till mottagningen hör ett antal kunniga sjuksköterskor som har specialistmottagning för bland annat blodtryckskontroll, diabeteskontroll, kostrådgivning och tobaksavvänjning.

Laboratorium

Drop-in: Måndag - torsdag 8.00 - 11.00, 13.15-15.00, fredagar 8.00 - 11.00
Fasteprov: Måndag - fredag 8.00 - 10.00. Läs mer om fasteprover

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi är med i det nationella registret för diabetes och utför systematiskt patientnöjdhetsmätningar.

Så här söker du hit

Till allmänmedicinmottagningen söker framför allt personer som arbetar på företag som har Kurant Access-avtal med oss eller som har en sjukvårdsförsäkring. I vårdavtalet med Region Örebro län ingår inte primärvård, vilket innebär att våra specialister i allmänmedicin har begränsad möjlighet att ta emot patienter inom offentligt finansierad vård. Våra allmänläkare har inte heller möjlighet att ta emot privatbetalande patienter.

Läs vidare