Privata hälsoundersökningar

Kolla din hälsa och livsstil - boka tid redan i dag! Vi kartlägger de viktigaste riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar samt identifierar tidiga signaler på ohälsa.

Hälsoundersökning – Sjuksköterska och läkare

Denna mer omfattande hälsoundersökning består av provtagning och samtal hos sjuksköterska och följs sedan upp vid en läkarundersökning efter ett par veckor. 

Pris 3 060 kr.

Läs mer om undersökningen

Hälsoundersökning - Sjuksköterska

Denna hälsoundersökning består av frågeformulär om livsstil, sjukdomar och besvär, samtal med sjuksköterskan samt provtagning. 

Pris 1 840 kr.

Läs mer om undersökningen

 

Vid avvikande provresultat eller behov av vidare utredning kommer remiss skickas till vårdcentral för uppföljning. Hälsoundersökningen är ett helt privat besök och täcks av den anledningen inte av högkostnadsskyddet.