Handkirurgmottagningen

Välkommen till handkirurgmottagningen. Vi utreder, behandlar och opererar besvär från hand, underarm eller armbåge, till exempel ledartros, seninflammation eller nervinklämning.

 Vi hjälper dig med

  • Nervinklämning
  • Ledgångsreumatism
  • Ledsvikt i tummen
  • Krokiga fingrar
  • Triggerfinger
  • Inflammationer i handleden
  • Artroskopi i handleden
  • Ligamentskador i handleden
  • Tennisarmbåge

Vi jobbar i team

På handkirurgmottagningen arbetar erfarna specialister i handkirurgi, sjuksköterskor och medicinska vårdadministratörer. Vi jobbar i team vilket ger trygghet och kontinuitet för dig som patient. Tillsammans utför vi behandlingar och operationer. I samband med operation kan vi vid behov även erbjuda rehabilitering.

Håkan Alnehill, specialist i handkirurgi
Gunnar Hanff, specialist i handkirurgi

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi är med i det nationella kvalitetsregistret för för handkirurgi – HAKIR. Alla operationer registreras i syfte att följa upp vårdkvaliteten och på sikt förbättra vården och öka patientsäkerheten. Mer information www.hakir.se. Vi utför systematiskt patientnöjdhetsmätningar.

Så här söker du hit

Vi har inte något uppdrag från Region Örebro län att bedriva Handkirurgi. Patienter från Örebro län kan därför inte söka för handkirurgiska besvär på Capio Läkargruppen. Vi kan endast ta emot patienter från andra län som kan söka till oss med Egen vårdbegäran eller remiss.

Vi tar också emot patienter som har sjukvårdsförsäkring eller väljer att betala vården privat.

En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få. Antingen får du besked om att du kommer att kallas till mottagningen eller så hänvisas du till primärvården. Du kan också få egenvårdsråd. Mer information finner du på www.regionorebrolan.se/egenvardbegaran.

Fyll i blanketten Egen vårdbegäran handkirurgmottagningen och skicka den med post. Du kan också fylla i blanketten via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller ringa till mottagningen och be att få en blankett hemskickad.