Hjärtmottagningen

Välkommen till hjärtmottagningen. Vi utreder, bedömer, diagnostiserar och behandlar patienter med hjärtproblem. Vi gör också efterkontroller av bypass-operationer och PCI samt utför arbetsprov, långtids-EKG, 24-timmars blodtrycksregistrering och ultraljudsundersökning av hjärtat.

 Vi hjälper dig med

  • Bröstsmärtor
  • Hjärtsvikt
  • Hypertoni
  • Förhöjda blodfetter
  • Arytmier

Vi jobbar i team

Vårt team består av hjärtspecialister, sjuksköterskor, biomedicinsk analytiker, diabetessköterskor och medicinsk vårdadministratör.

Katarina Palm, specialist hjärtsjukdomar, klinisk fysiologi och internmedicin
Bertil Borgencrantz, specialist hjärtsjukdomar

Sjuksköterskemottagning

Sjuksköterskemottagningen utför blodtryckskontroller, 24-timmars blodtrycksregistrering, 24-timmars EKG-registrering samt tum-EKG. Diabetessköterskan ansvarar tillsammans med läkaren för val av behandling, kostrådgivning, insulininställning och hjälpmedel.

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi är med i det nationella registret för diabetes. Vi utför systematiskt patientnöjdhetsmätningar.

Så här söker du hit

Patienter från Örebro län
I vårdavtalet med Region Örebro län har vi inte möjlighet att ta emot nya patienter, varken via remiss eller egen vårdbegäran. Inte heller patienter som åberopar valfrihetsvård. Vi har dock ett utökat samarbete med fysiologiska kliniken på USÖ vilket innebär att patienter med remiss därifrån kan utredas hos oss. 

Patienter från övriga län i Sverige
Vi tar emot patienter från övriga län via remiss eller egen vårdbegäran. Vill du veta mer om vårdgaranti och valfrihet kan du vända dig till vårdslussen i ditt hemlandsting eller läsa på 1177.se.

Egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Fyll i blanketten (finns i högerspalten) och skicka den med post. Du kan också fylla i blanketten på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Patienter med sjukvårdsförsäkring
Vi tar emot patienter med sjukvårdsförsäkring. Har du en sjukvårdsförsäkring bokar du tid via det telefonnummer du har fått från ditt försäkringsbolag.

Privatpatienter
Väljer du att själv betala för din vård behöver du ingen remiss. Vill du veta mer om privata besök är du välkommen att kontakta oss.