Hjärtmottagningen

Välkommen till hjärtmottagningen. Vi utreder, bedömer, diagnostiserar och behandlar patienter med hjärtproblem. Vi gör också efterkontroller av bypass-operationer och PCI samt utför arbetsprov, långtids-EKG, 24-timmars blodtrycksregistrering och ultraljudsundersökning av hjärtat.

 Vi hjälper dig med

  • Bröstsmärtor
  • Hjärtsvikt
  • Hypertoni
  • Förhöjda blodfetter
  • Arytmier

Vi jobbar i team

Vårt team består av hjärtspecialister, sjuksköterskor, biomedicinsk analytiker, diabetessköterskor och medicinsk vårdadministratör.

Katarina Palm, specialist hjärtsjukdomar, klinisk fysiologi och internmedicin
Bertil Borgencrantz, specialist hjärtsjukdomar

Anders Stjerna, specialist hjärtsjukdomar och internmedicin

Sjuksköterskemottagning

Sjuksköterskemottagningen utför blodtryckskontroller, 24-timmars blodtrycksregistrering, 24-timmars EKG-registrering samt tum-EKG. Diabetessköterskan ansvarar tillsammans med läkaren för val av behandling, kostrådgivning, insulininställning och hjälpmedel.

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi är med i det nationella registret för diabetes. Vi utför systematiskt patientnöjdhetsmätningar.

Så här söker du hit

Du kan komma på remiss från din vårdcentral eller skriva en egen vårdbegäran. Remisskraven kan skilja sig åt i de olika landstingen. Bor du i ett annat län så kan du få information om vad som gäller hos din vårdgivare eller vårdslussen. Har du en sjukvårdsförsäkring bokar du tid via det telefonnummer du har fått från ditt försäkringsbolag. Väljer du att själv betala för din vård behöver du ingen remiss.

En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få. Antingen får du besked om att du kommer att kallas till mottagningen eller så hänvisas du till primärvården. Du kan också få egenvårdsråd. Mer information finner du på www.regionorebrolan.se/egenvardbegaran.

Fyll i blanketten Egen vårdbegäran hjärtmottagningen och skicka den med post. Du kan också fylla i blanketten via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller ringa till mottagningen och be att få en blankett hemskickad.