Kvinnomottagningen

Välkommen till kvinnomottagningen. Här utreder, behandlar och opererar vi olika gynekologiska besvär. Vår barnmorska erbjuder bland annat samtal, rådgivning och information.

 Vi hjälper dig med bland annat

 • Blödningsbesvär
 • Dysmennoré
 • Framfall
 • Hysteroskopier
 • Inkontinensoperation TVT
 • Inkontinensutredning
 • Klimakterieutredning/behandling
 • Kolposkopi
 • Konisationer
 • Novasure – endometrieablation
 • PCOS
 • PMDS
 • Prolapsplastik
 • Skrapning
 • Övriga icke akuta gynekologiska besvär

Enligt vårt avtal med Region Örebro län kan vi enbart operera prolapsplastiker och inkontinensoperation TVT på patienter boende utanför Örebro län eller patienter med privat sjukvårdsförsäkring.

Barnmorskemottagningen

 • Cytologprov
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Klimakterieinformation
 • Samtal inför steriliseringar
 • Insättning och uttag av hormonstavar och spiraler (Mirena, Jaydess)
 • Bäckenbottenträning
 • Sex- och samlevnadssamtal
 • Information om livmoderhalscancer och receptförskrivning av vaccin mot livmoderhalscancer

Du är välkommen att boka tid för cytologprov och preventivmedelsrådgivning direkt via 1177.se Övriga besök till barnmorskan bokas enligt nedan.

Boka tid direkt

Vi jobbar i team

På Capio Läkargruppens kvinnomottagning tar ett väl sammansvetsat team med erfarna gynekologer, barnmorska, sjuksköterskor, uroterapeut och medicinska vårdadministratörer emot dig som patient.

Jakob Revelius, specialist i gynekologi och obstetrik
Karin Franzén, specialist i gynekologi och obstetrik

Eva Larsson Kullander, legitimerad barnmorska
Barbro Klingborg, uroterapeut

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi är med i det nationella registret för gynekologiska operationer och utför systematiskt patientnöjdhetsmätningar.

Så här söker du till oss

Patienter från Örebro län
Enligt remissreglerna i vårt avtal med Region Örebro län ska alla remisser skickas till respektive specialistklinik på Universitetssjukhuset i Örebro. Dessa fördelas till något av länets fyra sjukhus där Capio Läkargruppen ingår. Du hittar information och blanketter för egen vårdbegäran på 1177.se.

Vårt uppdrag från Region Örebro län är begränsat. Det innebär att vi tyvärr inte har möjlighet att ta emot fler patienter från Region Örebro län som åberopar valfrihet. 

Patienter från övriga län i Sverige
Vi tar emot patienter från övriga län via remiss eller egen vårdbegäran. Vill du veta mer om vårdgaranti och valfrihet kan du vända dig till vårdslussen i ditt hemlandsting eller läsa på 1177.se.

Egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Fyll i blanketten (finns i högerspalten) och skicka den med post. Du kan också fylla i blanketten på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Patienter med sjukvårdsförsäkring
Vi tar emot patienter med sjukvårdsförsäkring. Har du en sjukvårdsförsäkring bokar du tid via det telefonnummer du har fått från ditt försäkringsbolag.

Privatpatienter
Väljer du att själv betala för din vård behöver du ingen remiss. Vill du veta mer om privata besök är du välkommen att kontakta oss.