Öron-, näs- och halsmottagningen

Välkommen till öron-, näs- och halsmottagningen. Här utreder och behandlar vi sjukdomar i öron, näsa och hals. Vi utför också de vanligaste operationerna inom öron, näsa och hals, antingen under narkos eller med lokalbedövning.

Vi hjälper dig med

  • Infektioner
  • Allergier
  • Hörselnedsättning
  • Sväljningsproblem
  • Knöl på halsen
  • Borttagande av hudförändring inom huvud/hals-området (ej av kosmetiska skäl)
  • Borttagning av halsmandlarna
  • Insättning av plaströr genom trumhinnan
  • Skrapning av körteln bakom näsan
  • Olika näsoperationer (ej plastikoperationer)

Vi jobbar i team

Hos oss tas du emot och behandlas av specialistläkare som tillsammans med sjuksköterskor och medicinsk vårdadministratör bildar ett team där din trygghet och ditt snabba tillfrisknande är vårt högsta mål.

Per Neander, specialist i öron-näs-halssjukdomar
Abbe Kubaji, specialist i öron-näs-halssjukdomar
Hans Gustafsson,specialist i öron-näs-halssjukdomar

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi är med i Nationellt kvalitetsregister för Öron-, Näs- och Halssjukvård och utför systematiskt patientnöjdhetsmätningar.

Så här söker du hit

Du kan komma på remiss från din vårdcentral eller skriva en egen vårdbegäran. Remisskraven kan skilja sig åt i de olika landstingen. Bor du i ett annat län så kan du få information om vad som gäller hos din vårdgivare eller vårdslussen. Har du en sjukvårdsförsäkring bokar du tid via det telefonnummer du har fått från ditt försäkringsbolag. Väljer du att själv betala för din vård behöver du ingen remiss.

En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få. Antingen får du besked om att du kommer att kallas till mottagningen eller så hänvisas du till primärvården. Du kan också få egenvårdsråd. Mer information finner du på www.regionorebrolan.se/egenvardbegaran.

Fyll i blanketten Egen vårdbegäran öron-, näs- och halsmottagningen och skicka den med post. Du kan också fylla i blanketten via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller ringa till mottagningen och be att få en blankett hemskickad.

Tillfällig information till dig som tillhör Region Örebro län (februari 2018)

Capio Läkargruppen har vårdavtal med Region Örebro län vilket innebär ett begränsat uppdrag. På öron-, näs- och halsmottagningen har vi nu uppnått den avtalade volymen. Det innebär att vi för närvarande inte har möjlighet att ta emot fler patienter inom vårdavtalet med Region Örebro län, till exempel via Egen vårdbegäran.