Öron-, näs- och halsmottagningen

Välkommen till öron-, näs- och halsmottagningen. Här utreder och behandlar vi sjukdomar i öron, näsa och hals. Vi utför också de vanligaste operationerna inom öron, näsa och hals, antingen under narkos eller med lokalbedövning.

Vi hjälper dig med

  • Infektioner
  • Allergier
  • Hörselnedsättning
  • Sväljningsproblem
  • Knöl på halsen
  • Borttagande av hudförändring inom huvud/hals-området (ej av kosmetiska skäl)
  • Borttagning av halsmandlarna
  • Insättning av plaströr genom trumhinnan
  • Skrapning av körteln bakom näsan
  • Olika näsoperationer (ej plastikoperationer)

Vi jobbar i team

Hos oss tas du emot och behandlas av specialistläkare som tillsammans med sjuksköterskor och medicinsk vårdadministratör bildar ett team där din trygghet och ditt snabba tillfrisknande är vårt högsta mål.

Per Neander, specialist i öron-näs-halssjukdomar
Abbe Kubaji, specialist i öron-näs-halssjukdomar
Hans Gustafsson,specialist i öron-näs-halssjukdomar

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi är med i Nationellt kvalitetsregister för Öron-, Näs- och Halssjukvård och utför systematiskt patientnöjdhetsmätningar.

Så här söker du hit

Patienter från Örebro län
Enligt nya remissregler i nytt avtal med Region Örebro län ska alla egen vårdbegäran och remisser skickas till respektive specialistklinik på Universitetssjukhuset i Örebro. Dessa fördelas sedan till något av länets fyra sjukhus där Capio Läkargruppen ingår. Du hittar information och blanketter för egen vårdbegäran på 1177.se

Patienter från övriga län i Sverige
Vi tar emot patienter från övriga län via remiss eller egen vårdbegäran. Vill du veta mer om vårdgaranti och valfrihet kan du vända dig till vårdslussen i ditt hemlandsting eller läsa på 1177.se.

Egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Fyll i blanketten Egen vårdbegäran öron-, näs- och halsmottagningen och skicka den med post. Du kan också fylla i blanketten på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Patienter med sjukvårdsförsäkring
Vi tar emot patienter med sjukvårdsförsäkring. Har du en sjukvårdsförsäkring bokar du tid via det telefonnummer du har fått från ditt försäkringsbolag.

Privatpatienter
Väljer du att själv betala för din vård behöver du ingen remiss. Vill du veta mer om privata besök är du välkommen att kontakta oss.