Ortopedmottagningen

Välkommen till ortopedmottagningen. Vi utreder, behandlar och opererar besvär från axel, armbåge, underarm, hand, knä och fot. På vår moderna operationsavdelning utförs kirurgi både med lokalbedövning och under narkos.

 Vi hjälper dig bland annat med

  • Meniskskador
  • Korsbandskador
  • Hallux valgus
  • Axelbesvär
  • Seninflammation
  • Nervinklämning
  • Ledartros

Vi behandlar ej rygg- eller nackbesvär och vi opererar inte proteskirurgi.

Vi jobbar i team

På Capio Läkargruppens ortopedmottagning finns specialistläkare inom ortopedi och handkirurgi, sjuksköterskor samt medicinska vårdadministratörer.

Håkan Alnehill, specialist i ortopedi/handkirurgi
Claes Fahlman, specialist i ortopedisk kirurgi
Ulf Sennerby, specialist i ortopedisk kirurgi
Piotr Kretowicz, specialist i ortopedisk kirurgi

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi är med i  X-base - det nationella registret för korsbandskirurgi och utför systematiskt patientnöjdhetsmätningar. Vi är också med i det nationella kvalitetsregistret för handkirurgi - HAKIR.

Så här söker du hit

Patienter från Örebro län

Vi har inte något uppdrag från Region Örebro län att bedriva ortopedi och vi har inte någon möjlighet att ta emot fler patienter som åberopar valfrihetsvård.

Patienter från övriga län i Sverige

Vi tar emot patienter från övriga län via remiss eller egen vårdbegäran. Bor du i ett annat län så kan du få information om vad som gäller hos din vårdgivare eller vårdslussen.

Egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få. Antingen får du besked om att du kommer att kallas till mottagningen eller så hänvisas du till primärvården. Du kan också få egenvårdsråd.

Om du tidigare sökt hos någon vårdgivare för ditt aktuella besvär är det mycket viktigt att du tillsammans med egen vårdbegäran skickar in kopior av dessa journaler och eventuella röntgensvar. Detta för att vi ska kunna göra en snabbare och säkrare bedömning av vad vi kan hjälpa dig med.

Fyll i lämplig blankett (finns i högerspalten) skicka den med post. Du kan också fylla i egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Patienter med sjukvårdsförsäkring

Vi bedriver både handkirurgi och ortopedi för patienter som har sjukvårdsförsäkring. Har du en sjukvårdsförsäkring bokar du tid via det telefonnummer du har fått från ditt försäkringsbolag.

Privatpatienter

Väljer du att själv betala för din vård behöver du ingen remiss. Vill du veta mer om privata besök är du välkommen att kontakta oss.