Ortopedmottagningen

Välkommen till ortopedmottagningen. Här bedömer och opererar vi besvär från rörelseapparaten – knän, axlar eller fötter. På vår moderna operationsavdelning utförs kirurgi både med lokalbedövning och under narkos.

 Vi hjälper dig bland annat med

  • Meniskskador
  • Korsbandskador
  • Hallux valgus
  • Axelbesvär

Vi behandlar ej rygg- eller nackbesvär och vi opererar inte proteskirurgi.

Vi jobbar i team

På Capio Läkargruppens ortopedmottagning finns specialistläkare inom ortopedi, sjuksköterska samt medicinska vårdadministratörer.

Claes Fahlman, specialist i ortopedisk kirurgi
Edward Parzyjagla, specialist i ortopedisk kirurgi

Ulf Sennerby, specialist i ortopedisk kirurgi
Susanna Söderström, specialist i ortopedisk kirurgi

B-G Augustini (injektionsmottagning), specialist i ortopedisk kirurgi,
Håkan Alnehill (injektionsmottagning), specialist i ortopedi/handkirurgi
Gunnar Hanff (injektionsmottagning), specialist i ortopedi/handkirurgi

Samarbete sjukgymnastiken

Vi har ett nära samarbete med sjukgymnaster. Det innebär en komplett vårdkedja för dig som patient, från diagnos till färdig rehabilitering.

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi är med i  X-base - det nationella registret för korsbandskirurgi och utför systematiskt patientnöjdhetsmätningar.

Så här söker du hit

Patienter från Örebro län

Från och med 1 april 2018 har vi inte något uppdrag från Region Örebro län att bedriva ortopedi. Patienter från Örebro län kan därför inte söka för ortopediska besvär på Capio Läkargruppen. Det innebär att vi redan nu behöver hänvisa nya patienter till annan vårdgivare i Region Örebro län.

Patienter från övriga län i Sverige

Vi tar emot patienter från övriga län via remiss eller Egen vårdbegäran. Remisskraven kan skilja sig åt i de olika landstingen. Bor du i ett annat län så kan du få information om vad som gäller hos din vårdgivare eller vårdslussen.

En Egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få. Antingen får du besked om att du kommer att kallas till mottagningen eller så hänvisas du till primärvården. Du kan också få egenvårdsråd.

Om du tidigare sökt hos någon vårdgivare för ditt aktuella besvär är det mycket viktigt att du tillsammans med din Egen vårdbegäran skickar in kopior av dessa journaler och eventuella röntgensvar. Detta för att vi ska kunna göra en snabbare och säkrare bedömning av vad vi kan hjälpa dig med.

Fyll i lämplig blankett nedan och skicka den med post:

Du kan också fylla i blanketten via 1177 Vårdguidens e-tjänster, eller ringa till mottagningen och be att få en blankett hemskickad.

Patienter med sjukvårdsförsäkring

Vi tar också emot patienter som har sjukvårdsförsäkring. Har du en sjukvårdsförsäkring bokar du tid via det telefonnummer du har fått från ditt försäkringsbolag.