Sjukgymnastiken

Välkommen till sjukgymnastiken. Här diagnostiserar och behandlar vi rörelseorganens sjukdomar.

Som patient får du individuell behandling, personligt rehabiliterings- och träningsprogram samt handledning för att kunna fortsätta med egen träning. I anslutning till avdelningen finns en stor träningshall som används både för rehabilitering, friskvård och gruppträning i cirkelgym.

Samtliga sjukgymnaster har lång yrkeserfarenhet med både bred och djup kompetens. Flera har vidareutbildning i OMT steg 2 och 3, vilket innebär att de tar emot patienter med besvär från nacke och rygg utan att läkarbesök behövs först. Kompetens finns även inom knärehabilitering, tejpning, reumatologi samt inom tillverkning av handortoser vilket sker i nära samarbete med handkirurgiska mottagningen.

Vi jobbar i team

Sjukgymnasterna arbetar i nära samarbete med specialistläkarna på Capio Läkargruppen.

Magdalena Hasselgren, legitimerad sjukgymnast
Benny Molander, legitimerad sjukgymnast
Leif Bartoli, legitimerad sjukgymnast
Magnus Andersson, legitimerad sjukgymnast

Kvalitet

Patientnöjdhetsmätningar utförs systematiskt och visar mycket hög patientnöjdhet.

Så här söker du till oss

Till sjukgymnastiken kan du söka med remiss från läkare eller kontakta oss direkt.