Sjukgymnastmottagningen

Välkommen till sjukgymnastmottagningen. Här diagnostiserar och behandlar vi rörelseorganens sjukdomar.

Här får du behandling, personligt rehabiliterings- och träningsprogram samt handledning för att kunna fortsätta med träning. Vår sjukgymnast har lång yrkeserfarenhet med både bred och djup kompetens. Vi samarbetar med Motionsform där det finns träningshall och även möjlighet till gruppträning.

Vi jobbar i team

Sjukgymnasten har ett nära samarbete med allmänmedicinmottagningen, där det finns allmänläkare, sjuksköterskor, biomedicinsk analytiker och medicinska vårdadministratörer.

Magnus Andersson, legitimerad sjukgymnast
Thomas Lindahl, legitimerad sjukgymnast

Kvalitet

Patientnöjdhetsmätningar utförs systematiskt och visar mycket hög patientnöjdhet.

Så här söker du till oss

Till sjukgymnastmottagningen kan du söka om du har remiss från läkare på Capio Läkargruppen eller om du har en sjukvårdsförsäkring.