Sömnapnémottagningen

Välkommen till sömnapnémottagningen. Vi utreder patienter som snarkar och har dagtrötthet. Dessa symtom kan vara tecken på sömnapnésyndrom, vilket innebär andningsuppehåll under sömnen med påverkan på syremättnadsnivån i blodet.

Vi hjälper dig med

För att avgöra om du har sömnapnésyndrom, görs en nattlig sömnundersökning där dina andningsrörelser, kroppsläge, syremättnad, puls samt luftflöde registreras. Utifrån resultatet av undersökningen diskuterar ansvarig läkare vilken behandling som är bäst för dig.

Vi jobbar i team

Vi jobbar i team bestående av sjuksköterskor, läkare och medicinsk vårdadministratör.

Göran Stillberg, sömnspecialist/specialist i sömnsjukdomar

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi är med i Svenska Sömnapnéregistret SESAR och utför systematiskt patientnöjdhetsmätningar.

Så här söker du hit

Patienter från Örebro län
För att få komma hit behöver du en remiss från din vårdcentral.

Patienter från övriga län i Sverige
Vi tar emot patienter från övriga län via remiss från vårdcentral. 

Patienter med sjukvårdsförsäkring
Vi tar emot patienter med sjukvårdsförsäkring. Har du en sjukvårdsförsäkring bokar du tid via det telefonnummer du har fått från ditt försäkringsbolag.

Privatpatienter
Vi tar inte emot privatpatienter.