Sömnapnémottagningen

Välkommen till sömnapnémottagningen. Vi utreder patienter som snarkar och har dagtrötthet. Dessa symtom kan vara tecken på sömnapnésyndrom, vilket innebär andningsuppehåll under sömnen med påverkan på syremättnadsnivån i blodet.

Vi hjälper dig med

För att avgöra om du har sömnapnésyndrom, görs en nattlig sömnundersökning där dina andningsrörelser, kroppsläge, syremättnad, puls samt luftflöde registreras. Utifrån resultatet av undersökningen diskuterar ansvarig läkare vilken behandling som är bäst för dig.

Exempel på behandling är apnéskena (bettskena) eller CPAP.

Vi jobbar i team bestående av sjuksköterskor, läkare och medicinsk vårdadministratör.

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi är med i Andningssviktsregistret Swedewox och utför systematiskt patientnöjdhetsmätningar.

Så här söker du hit

För att få komma hit behöver du en remiss från din vårdcentral. Alla remisser för sömnregistrering ska dock enligt överenskommelse med Region Örebro län först skickas till lungkliniken, USÖ. De i sin tur fördelar remisserna till olika vårdgivare i länet. Vi kan därför inte garantera att du får göra din sömnutredning hos oss.

Remisskraven kan skilja sig åt i de olika landstingen. Bor du i ett annat län så kan du få information om vad som gäller hos din vårdgivare eller vårdslussen. Har du en sjukvårdsförsäkring bokar du tid via det telefonnummer du har fått från ditt försäkringsbolag.