Urologmottagningen

Välkommen till urologmottagningen. Vi utreder, behandlar och opererar besvär från urinvägarna, det vill säga njurarna, urinledarna, urinblåsan, prostatakörteln, urinröret, testiklar, penis och pung.

Vi hjälper dig med

Våra vanligaste undersökningar är cystoskopi och ultraljud med biopsi av prostatakörteln. Flödesmätning och resurin görs på alla patienter som söker för vattenkastningsbesvär.

Vi utreder och behandlar impotensproblematik.

Vi gör operationer, exempelvis TURP, blåshalsinsicion, Nesbit, manlig sterilisering, operation av förhudsförträning och vattenbråck.

Till vår uroterapi-/sköterskemottagning kommer till exempel patienter för att lära sig självtappning/RIK (ren intermittent kateterisering), för utredning och behandling av inkontinens samt för blåsfunktionsrubbningar.

Vi jobbar i team

På urologmottagningen arbetar vi i team, vilket ger trygghet och kontinuitet för dig som patient. Teamet består av specialister i urologi, uroterapeut, sjuksköterskor och medicinsk vårdadministratör. Alla medarbetare har lång erfarenhet inom urologi.

Dag Sandblom, specialist i urologi
Robert Swartz, specialist i urologi

Barbro Klingborg, uroterapeut

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi är med i det nationella kvalitetsregistret för prostatacancer INCA och vi utför kontinuerligt patientnöjdhetsmätningar.

Så här söker du hit

Patienter från Örebro län
Vi har inte något uppdrag från Region Örebro län att bedriva urologi men patienter från Örebro län kan söka för urologiska besvär på Capio Läkargruppen enligt lagen om valfrihetsvård.

Om du vill söka vård direkt till Capio Läkargruppen kan du fylla i en egen vårdbegäran enligt reglerna om valfrihet, antingen via blankett (finns i högerspalten) eller via formulär på 1177.se Vårdguidens e-tjänster, men då gäller inte vårdgarantin och du kan inte heller få ersättning för sjukresor. Läs mer om villkoren på 1177.se.

Patienter från övriga län i Sverige
Vi tar emot patienter från övriga län via remiss eller egen vårdbegäran. Vill du veta mer om vårdgaranti och valfrihet kan du vända dig till vårdslussen i ditt hemlandsting eller läsa på 1177.se.

Egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Fyll i blanketten (finns i högerspalten) och skicka den med post. Du kan också fylla i ett formulär på 1177.se Vårdguidens e-tjänster.

Patienter med sjukvårdsförsäkring
Vi tar emot patienter med sjukvårdsförsäkring. Har du en sjukvårdsförsäkring bokar du tid via det telefonnummer du har fått från ditt försäkringsbolag.

Privatpatienter
Väljer du att själv betala för din vård behöver du ingen remiss. Vill du veta mer om privata besök är du välkommen att kontakta oss.