Stängt för utbildning fredagen den 22 september

Fredagen den 22 september har vi utbildningsdag för alla medarbetare på Capio Läkargruppen, vilket innebär att vi håller stängt hela dagen på operation, samtliga mottagningar och laboratoriet. Vi öppnar som vanligt igen på måndag den 25 september.

Du kan alltid nå oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster för om- och avbokning av tider, receptförnyelse m.m. och via vår växel 019-21 79 00.

Välkommen åter!

Ny telefonileverantör

Vi har precis bytt telefonileverantör. I och med detta kan det initialt uppstå problem med att komma fram på vissa telefonnummer. Om så är fallet når du oss via växeln 019-21 79 00 eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Urologmottagningen

Välkommen till urologmottagningen i samarbete med urologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Det innebär att alla patienter som behandlas hos oss är remitterade från urologiska kliniken, USÖ.

Vi hjälper dig med

Om du har besvär från urinvägarna, det vill säga njurarna, urinledarna, urinblåsan, prostatakörteln, urinröret, testiklar, penis och pung. Det är utredningar inför operation och behandling, men även uppföljningar av sjukdomar.

Våra vanligaste undersökningar är cystoskopi och ultraljud med biopsi av prostatakörteln. Flödesmätning och resurin görs på alla patienter som söker för vattenkastningsbesvär.

Vi gör även mindre operationer exempelvis manlig sterilisering, operation av förhudsförträning.

Till vår uroterapi-/sköterskemottagning kommer till exempel patienter för att lära sig självtappning/RIK (ren intermittent kateterisering), för utredning och behandling av inkontinens samt för blåsfunktionsrubbningar.

Vi jobbar i team

På urologmottagningen arbetar vi i team, vilket ger trygghet och kontinuitet för dig som patient. Teamet består av specialister i urologi, uroterapeut, sjuksköterskor och medicinsk vårdadministratör. Alla medarbetare har lång erfarenhet inom urologi.

Dag Sandblom, specialist i urologi
Robert Swartz, specialist i urologi

Barbro Klingborg, uroterapeut
Anne-Sofie Othberg, sjuksköterska
Anette Olander, sjuksköterska
Lotta Sundqvist, medicinsk vårdadministratör

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi är med i det nationella kvalitetsregistret för prostatacancer INCA och vi utför kontinuerligt patientnöjdhetsmätningar.

Så här söker du hit

Enligt överenskommelse med urologiska kliniken, USÖ så ska alla egen vårdbegäran och remisser skickas dit. Det innebär att du som patient inte kan söka direkt till urologmottagningen hos oss. Blanketter för egen vårdbegäran finns att på 1177 Vårdguidens e-tjänster  eller på www.regionorebrolan.se/egenvardbegaran