Urologmottagningen

Välkommen till urologmottagningen. Vi utreder, behandlar och opererar besvär från urinvägarna, det vill säga njurarna, urinledarna, urinblåsan, prostatakörteln, urinröret, testiklar, penis och pung.

Vi hjälper dig med

Våra vanligaste undersökningar är cystoskopi och ultraljud med biopsi av prostatakörteln. Flödesmätning och resurin görs på alla patienter som söker för vattenkastningsbesvär. Vi utreder även impotensproblematik.

Vi gör operationer, exempelvis TURP, blåshalsinsicion, Nesbit, manlig sterilisering, operation av förhudsförträning och hydrocele.

Till vår uroterapi-/sköterskemottagning kommer till exempel patienter för att lära sig självtappning/RIK (ren intermittent kateterisering), för utredning och behandling av inkontinens samt för blåsfunktionsrubbningar.

Vi jobbar i team

På urologmottagningen arbetar vi i team, vilket ger trygghet och kontinuitet för dig som patient. Teamet består av specialister i urologi, uroterapeut, sjuksköterskor och medicinsk vårdadministratör. Alla medarbetare har lång erfarenhet inom urologi.

Dag Sandblom, specialist i urologi
Robert Swartz, specialist i urologi

Barbro Klingborg, uroterapeut
Anne-Sofie Othberg, sjuksköterska
Anette Olander, sjuksköterska
Lotta Sundqvist, medicinsk vårdadministratör

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi är med i det nationella kvalitetsregistret för prostatacancer INCA och vi utför kontinuerligt patientnöjdhetsmätningar.

Så här söker du hit

Vi har inte något uppdrag från Region Örebro län att bedriva urologi. Patienter från Örebro län kan därför inte söka för urologiska besvär på Capio Läkargruppen. Vi kan endast ta emot patienter från andra län som kan söka till oss med Egen vårdbegäran eller remiss.

Vi tar också emot patienter som har sjukvårdsförsäkring eller väljer att betala vården privat.

En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få. Antingen får du besked om att du kommer att kallas till mottagningen eller så hänvisas du till primärvården. Du kan också få egenvårdsråd. Mer information finner du på 1177.se.

Fyll i blanketten Egen vårdbegäran urologmottagningen och skicka den med post. Du kan också fylla i blanketten via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller ringa till mottagningen och be att få en blankett hemskickad.