Urologmottagningen

Beslut har fattats om att avveckla den urologiska verksamheten 1 september 2019. Anledningen är för litet patientunderlag.

Då urologmottagningen stängs 1 september har vi inte möjlighet att ta emot fler nya patienter. Vi kommer att säkerställa att du som går här som patient och behöver fortsatt urologisk vård får remiss till annan vårdgivare. Läs mer