Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Dynamisk arbetsplats

Begreppet "dynamisk arbetsplats" - vad betyder det?

Vi definierar begreppet "en dynamisk arbetsplats" som en arbetsplats/-miljö som främjar arbetsglädje och kreativitet. Detta kännetecknas av ett antal faktorer, t ex;

Engagemang
Alla medarbetare känner engagemang för sitt uppdrag och enhetens/sjukhusets mål.

Tillit
Alla medarbetare känner trygghet i sin roll och på sin arbetsplats.

Idérikedom
Det är en positiv miljö där nytänkande, förslag och idéer tas tillvara.

Frihet
Alla medarbetare känner självständighet, delaktighet och möjlighet att påverka.

Humor
Det råder överlag en lättsam och otvungen stämning med respekt för varje individ.

Debattklimat
Det är "högt i tak" och respekt visas för allas synpunkter.

Konfliktklimat
Konflikter hanteras direkt när de uppstår.