P-platsen framför Lundby Närsjukhus avstängd fr o m 27 mars

2017-03-23, 11:36

Göteborgs kommun stänger av parkeringsplatsen framför Lundby Närsjukhus från och med 27 mars 2017. Ett byggarbete beräknas pågå en längre tid. Följ kommunens anvisningar och skyltning till närbelägna p-platser. Läs mer

Åsa Österlund

Åsa arbetar som sjukgymnast/fysioterapeut och är även sjukhusets miljösamordnare. Här kan ni läsa Åsas berättelse.

Jag började min anställning på Capio Lundby Närsjukhus våren 2014 och ett av mina uppdrag utöver arbetet som sjukgymnast var att kvalitetsutveckla sjukgymnastikenheten. Det innebar att utveckla samarbeten med fler enheter, möta patientbehov som tidigare inte fått utrymme samt att starta grupper, gärna tvärprofessionella. Det passade mig väldigt bra då jag anser att vi behöver i större utsträckning tillämpa ett helhetstänk och teamarbete.

Det blev en utmaning men också en fröjd och enklare än vad jag hade trott. På sjukhuset fanns många trevliga medarbetare som var öppna för förändring och gärna ville hjälpa till att möta sina patienters behov. Flera nya samarbetsformer utvecklades på ganska kort tid, bland annat med läkare/audionomer på ÖNH-enheten, med gynekolog/läkare, barnmorska och uroterapeut på Gynekologienheten, med urolog och sjuksköterska på Urologienheten och med dietist och gastroenterolog på Medicinenheten. Utöver detta så har jag ett nära samarbete med läkare på Capio Vårdcentraler.

På min mottagning tar jag tar emot patienter med tinnitus, sömnstörningar, gynekologiska samt urologiska smärtor/problem och IBS.

Det finns så mycket kompetens under ett tak här och tillsammans kan vi göra skillnad för våra patienter. Här har jag själv också fått möjlighet att utvecklas, testa nya arbetssätt och samarbeten och här känner jag att jag trivs väl och är en viktig del av sjukhuset.

Åsa Österlund
Leg sjukgymnast, KBT-terapeut
Miljösamordnare

asa.osterlund@capio.se