P-platsen framför Lundby Närsjukhus avstängd fr o m 27 mars

2017-03-23, 11:36

Göteborgs kommun stänger av parkeringsplatsen framför Lundby Närsjukhus från och med 27 mars 2017. Ett byggarbete beräknas pågå en längre tid. Följ kommunens anvisningar och skyltning till närbelägna p-platser. Läs mer

Kvalitet och miljö

Vi vill ständigt utvecklas och förbättra oss - vi har valt att bli ett ISO-certifierat specialistsjukhus.

Våra patienter och beställare ger oss höga betyg vid kundundersökningar. För att behålla dessa och för att bli ännu bättre på att ge en trygg och säker vård, arbetar vi med systematiskt förbättringsarbete med fokus på kvalitet och patientsäkerhet.

Vi valde att kvalitetscertifiera oss år 2005 och vi miljöcertifierades 2008. 

Vad innebär ISO-certifiering?

För att bli certifierad ska man uppvisa att man bedriver ett systematiskt förbättringsarbete. Det gör man via ledningssystem som innefattar planer, rutiner, arbetssätt med mera och detta bedöms mot kravdokumentet ISO (Internationella Standardiseringsorganisationen).

Våra värderingar 

Verksamhetspolicy

Vill du veta mer om vårt kvalitets- och miljöarbete?

Du är välkommen att kontakta Bodil Andersson, kvalitets- och processansvarig

Läs vidare