Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Hälsofrämjande sjukhus

Capio Lundby Närsjukhus är ett hälsofrämjande sjukhus. Det betyder att förebyggande och hälsofrämjande synsätt finns med i all vård och behandling.

För dig som patient innebär detta att du i samband med ditt besök hos läkare, sjuksköterska eller annan personalkategori kan komma att bli tillfrågad om dina levnadsvanor vad gäller tobaksbruk, matvanor, alkohol samt hur mycket du rör på dig.

Statistik visar att 50 % av alla kvinnor och 65 % av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana. Minst 20 % av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor.

Vi arbetar långsiktigt med följande fokusområden:

- Rökfritt sjukhus

Vi arbetar för att ingen ska utsättas för rökning, passiv rökning eller röklukt i samband med vistelsen på sjukhuset. 

- Rökstopp i samband med operation 

Det finns flera goda anledningar att göra ett rökstopp i samband med en operation. När du röker får kroppens vävnader mindre syre, vilket gör att operationssåret läker långsammare än normalt. Det ökar risken för sårinfektion. Om du är rökfri åtta veckor före och håller upp lika lång tid efter operationen kan du halvera risken för komplikationer. Den rekommenderade tiden kan variera något. 

Läs mer på 1177 Vårdguiden

- Vill du sluta röka/snusa?

Du kan få hjälp att sluta röka/snusa via din vårdcentral. Du kan välja om du vill delta i en grupp eller individuellt. Kontakta din vårdcentral och se vad de kan erbjuda dig.

Läs mer om vilken hjälp du kan få att sluta röka på 1177 Vårdguiden och/eller ladda ner "rökfri"-appen. 

- Fysisk aktiviet på recept, FaR

FaR är en av behandlingsmetoderna som erbjuds patienter som är i behov av ökad eller anpassad fysisk aktivitet för att förebygga eller behandla sjukdom. Läs mer om kunskapen och effekterna av fysisk aktivitet per diagnos på www.fyss.se.

- Alkohol

Alkohol påverkar hälsan och många sjukdomstillstånd. Vi arbetar med att försöka identifiera problematiska alkoholvanor hos patienter och kunna erbjuda råd och stöd för god hälsa och ökad livskvalitet.

- AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) är ett hjälpmedel inom vården för att identifiera riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol. Läs mer om AUDIT

Du kan anonymt testa din konsumtion och/eller övriga livsstilsvanor som en första insikt om dina egna vanor på www.livsstilsanalys.alexit.se

- Mat

Den mat vi äter har stor påverkan ur ett hälsoperspektiv. Hur ser det ut för dig? Gör gärna din personliga livsstilsanalys.

Våra dietister hjälper dig med kostråd vid sjukdomar då detta krävs, både individuellt och i grupp. 

För oss har det ur ett miljöperspektiv varit viktigt att välja matleverantör som verkar i vårt närområde för att undvika långa transporter. 

Nätverk

Vi är medlemmar i Hälsofrämjande sjukhus och CSR Västsverige

/Bodil Andersson, kvalitets- och processansvarig