Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Studiebesök Svenska förbundet för kvalitet

Vi är stolta över att Svenska förbundet för kvalitet, SFK, valde att lägga ett av sina årliga studiebesök hos oss, 27 oktober 2016.

SFK är en ideell organisation med cirka 1000 medlemmar som ingår i ett nätverk av personer som arbetar inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling.

SFK gör studiebesök ett par gånger om året och denna gång valde man att besöka oss på Capio Lundby Närsjukhus!

Frågor som diskuterades:

  • Processledning i vårdprocessen
  • Hur man involverar patienten i vårdkedjan och operationen
  • Värdegrundsarbetet
  • Hur sätts målen och hur arbeta mot dessa?
  • Organisationens styrkor och förbättringsområden
  • Erfarenheter av att vara certifierade mot ISO 9001 och 14001

Läs mer på www.sfk.se