Begränsad patientverksamhet sommaren 2019

Capio Lundby Närsjukhus har starkt begränsad patientverksamhet/stängt under veckorna 29-31 (från 15 juli till 4 augusti) enligt följande:

Vecka 29-31

  • Dialysenheten har ordinarie öppettider
  • Provtagningen är öppen för överenskommen provtagning veckorna 29-31 (mån-fre 7.30 - 12.00)
  • Övriga enheter och mottagningar är stängda veckorna 29-31

Sjukhuset är under semesterperioden administrativt bemannat för remisshantering, journalrekvisition och förfrågningar. Remisser och provsvar kommer att medicinskt bedömas. Önskas kontakt, ring 031-65 70 00/vxl kl 08:00-16:00.

Studiebesök Svenska förbundet för kvalitet

Vi är stolta över att Svenska förbundet för kvalitet, SFK, valde att lägga ett av sina årliga studiebesök hos oss, 27 oktober 2016.

SFK är en ideell organisation med cirka 1000 medlemmar som ingår i ett nätverk av personer som arbetar inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling.

SFK gör studiebesök ett par gånger om året och denna gång valde man att besöka oss på Capio Lundby Närsjukhus!

Frågor som diskuterades:

  • Processledning i vårdprocessen
  • Hur man involverar patienten i vårdkedjan och operationen
  • Värdegrundsarbetet
  • Hur sätts målen och hur arbeta mot dessa?
  • Organisationens styrkor och förbättringsområden
  • Erfarenheter av att vara certifierade mot ISO 9001 och 14001

Läs mer på www.sfk.se