Begränsad patientverksamhet sommaren 2019

Capio Lundby Närsjukhus har starkt begränsad patientverksamhet/stängt under veckorna 29-31 (från 15 juli till 4 augusti) enligt följande:

Vecka 29-31

  • Dialysenheten har ordinarie öppettider
  • Provtagningen är öppen för överenskommen provtagning veckorna 29-31 (mån-fre 7.30 - 12.00)
  • Övriga enheter och mottagningar är stängda veckorna 29-31

Sjukhuset är under semesterperioden administrativt bemannat för remisshantering, journalrekvisition och förfrågningar. Remisser och provsvar kommer att medicinskt bedömas. Önskas kontakt, ring 031-65 70 00/vxl kl 08:00-16:00.

Vi klarade ISO-revision enligt nya standarden!

Vi är nu ISO-certifierade enligt den nya standarden!

Med stolthet kan vi meddela att vi genomfört och klarat externrevision enligt den nya ISO-standarden för kvalitet och miljö! 

Capio Lundby Närsjukhus är ISO-certifierade enligt kvalitet sedan 2005 och miljö sedan 2008.

/Bodil Andersson, kvalitets- och processansvarig