Begränsad verksamhet kring Kristi himmelsfärds dag

Provtagningen stänger kl 13.30 onsdagen den 29 maj. Torsdagen den 30 maj och fredagen den 31 maj har sjukhuset starkt begränsad patientverksamhet. Växel, Centralreception, övriga enheter/mottagningar och Provtagningen har stängt. Dialysenheten har ordinarie öppettider.

 

 

 

 

Läs din journal på nätet

Nu har alla patienter på Capio Lundby Närsjukhus möjlighet att läsa sin Journal via nätet. Journaluppgifter från 2015-12-01 är tillgängliga.

Journalen via nätet är en E-tjänst på 1177 vårdguiden och syftet är att: 

 • Underlätta mötet för både patient och vårdpersonal
 • Stärka patientens delaktighet i sin vårdprocess
 • Stödja patientens engagemang i sin egen hälsa
 • Bidra till att öka kvalitén i vården

 Vilken information är tillgänglig?

 • Journalanteckningar
 • Diagnoser
 • Kontakter
 • Svar på blodprov och röntgen

Vem har tillgång till sin journal? 

 • Vuxna från 18 år får tillgång till sin journalinformation
 • Barn/ungdomar under 18 år har inte tillgång till sin journalinformation
 • Vårdnadshavare kan läsa sina barns journalinformation fram till att barnen fyller 13 år.
 • Patienten kan försegla sin journalinformation i Journal via nätet och har därefter inte tillgång till denna.

I undantagsfall kan förälder få en tidsbegränsad tillgång till barnets journal även då barnet är 13-18 år genom att föräldern fyller i en blankett som finns i vår receptionen samt på vår hemsida.
Även barn 13-18 år kan på motsvarande sätt (efter att ha fått blanketten undertecknad) få tidsbegränsad tillgång till sin journal via nätet.


Hur gör jag?

För att kunna läsa uppgifter i sin journal via nätet så går man in på www.1177.se.

Där väljer man ”Logga in”. 

För att logga in krävs e-legitimation, t ex BankID eller mobilt BankID. 

Efter att man loggat in, väljer man Journaltjänster och sedan Journalen (en av 1177 Vårdguidens e-tjänster).


Information om Journalen via nätet finns på www.1177.se.

Skriv in  ”Journalen via nätet” i sökfältet så får du en länk till 1177-sidan med information om Journalen via nätet