Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Läs din journal på nätet

Nu har alla patienter på Capio Lundby Närsjukhus möjlighet att läsa sin Journal via nätet. Journaluppgifter från 2015-12-01 är tillgängliga.

Journalen via nätet är en E-tjänst på 1177 vårdguiden och syftet är att: 

 • Underlätta mötet för både patient och vårdpersonal
 • Stärka patientens delaktighet i sin vårdprocess
 • Stödja patientens engagemang i sin egen hälsa
 • Bidra till att öka kvalitén i vården

 Vilken information är tillgänglig?

 • Journalanteckningar
 • Diagnoser
 • Kontakter
 • Svar på blodprov och röntgen

Vem har tillgång till sin journal? 

 • Vuxna från 18 år får tillgång till sin journalinformation
 • Barn/ungdomar under 18 år har inte tillgång till sin journalinformation
 • Vårdnadshavare kan läsa sina barns journalinformation fram till att barnen fyller 13 år.
 • Patienten kan försegla sin journalinformation i Journal via nätet och har därefter inte tillgång till denna.

I undantagsfall kan förälder få en tidsbegränsad tillgång till barnets journal även då barnet är 13-18 år genom att föräldern fyller i en blankett som finns i vår receptionen samt på vår hemsida.
Även barn 13-18 år kan på motsvarande sätt (efter att ha fått blanketten undertecknad) få tidsbegränsad tillgång till sin journal via nätet.


Hur gör jag?

För att kunna läsa uppgifter i sin journal via nätet så går man in på www.1177.se.

Där väljer man ”Logga in”. 

För att logga in krävs e-legitimation, t ex BankID eller mobilt BankID. 

Efter att man loggat in, väljer man Journaltjänster och sedan Journalen (en av 1177 Vårdguidens e-tjänster).


Information om Journalen via nätet finns på www.1177.se.

Skriv in  ”Journalen via nätet” i sökfältet så får du en länk till 1177-sidan med information om Journalen via nätet