P-platsen framför Lundby Närsjukhus avstängd fr o m 27 mars

2017-03-23, 11:36

Göteborgs kommun stänger av parkeringsplatsen framför Lundby Närsjukhus från och med 27 mars 2017. Ett byggarbete beräknas pågå en längre tid. Följ kommunens anvisningar och skyltning till närbelägna p-platser. Läs mer

Nu kan du läsa din journal på nätet.

Med mobilt bankID kan du via 1177 Vårdguidens e-tjänst "Journalen" läsa din journal på nätet.

Du som har fått vård på Capio Lundby Närsjukhus kan se din journalinformation som lagts till från och med 8 december 2015 och framåt.

Via 1177 Vårdguidens e-tjänst "Journalen" kan du läsa och ta del av viss information. Syftet är att du som patient ska kunna bli mer delaktig i din egen vård. Att kunna läsa din journal via nätet ger dig också möjlighet att förbereda dig inför ett besök i vården och i efterhand förstå vad som hänt och sagts.

Här kan du läsa mer om hur du kan ta del av din journal.