Patientbesök 2016 - ett urval

2016 tog vi emot cirka 110 000 patientbesök!

2016 tog vi emot drygt 110000 patientbesök varav bland annat:

  • 46100 läkarbesök
  • 8715 dialysbehandlingar
  • 10150 sjukgymnastbesök
  • 12500 operationer

Läs mer om oss och vårt uppdrag