Begränsad patientverksamhet sommaren 2019

Capio Lundby Närsjukhus har starkt begränsad patientverksamhet/stängt under veckorna 29-31 (från 15 juli till 4 augusti) enligt följande:

Vecka 29-31

  • Dialysenheten har ordinarie öppettider
  • Provtagningen är öppen för överenskommen provtagning veckorna 29-31 (mån-fre 7.30 - 12.00)
  • Övriga enheter och mottagningar är stängda veckorna 29-31

Sjukhuset är under semesterperioden administrativt bemannat för remisshantering, journalrekvisition och förfrågningar. Remisser och provsvar kommer att medicinskt bedömas. Önskas kontakt, ring 031-65 70 00/vxl kl 08:00-16:00.

Patientbesök 2016 - ett urval

2016 tog vi emot cirka 110 000 patientbesök!

2016 tog vi emot drygt 110000 patientbesök varav bland annat:

  • 46100 läkarbesök
  • 8715 dialysbehandlingar
  • 10150 sjukgymnastbesök
  • 12500 operationer

Läs mer om oss och vårt uppdrag