Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

IVO bjudit in oss att föreläsa om vårt patientsäkerhetsarbete

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har bjudit in CLN att delta vid ett webbinarium då man ser oss som ett föredöme i vårt förbättringsarbete kring patientsäkerhetsfrågor!

Under 2016 inspekterade IVO ett 70-tal vårdinrättningar, däribland CLN. En rapport om resultatet publiceras nu. I samband med publiceringen har man bjudit in alla inspekterade vårdinrättningar med flera till ett webbinarium med föreläsningar. Tre goda exempel utsågs att föreläsa om något unikt och bra från respektive verksamhet. CLN är en av dessa tre goda exempel! IVO fann att vi har ett tämligen unikt sätt att hantera och åtgärda patienters synpunkter.

Frågeställningen var "Bidrar klagomål från patient och närstående till ökad kvalitet och patientsäkerhet?"

Ta del av webbinariet via länk på IVO:s hemsida