Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

P-platsen framför Lundby Närsjukhus avstängd tills vidare

Göteborgs kommun meddelar att parkeringsplatsen framför Lundby Närsjukhus stängs av 27 mars 2017 på grund av p-däcksbyggnation.

Göteborgs kommun har arrenderat ut tomten framför Lundby Närsjukhus till ett fastighetsbolag som kommer att bygga ett parkeringsdäck, bygget har redan påbörjats. 

Vi har gjort allt som står i vår makt för att påverka kommunen så att byggnationen inte negativt påverkar tillgänglighet och säkerhet för våra patienter, personal, transporter, leverantörer och hela sjukvårdsverksamheten. 

Angående parkeringsdäcksarbetet har vi fått följande information: 

  • Parkeringsplatsen framför Lundby Närsjukhus kommer att stängas av helt från och med 27 mars 2017.
  • Endast en mindre lastzon kommer att finnas.
  • Kommunen kommer att skylta och hänvisa till parkeringsplatser i närområdet.

Synpunkter på trafiksituationen hänvisas till Fastighetskontoret i kommunen eller den politiska högsta ledningen i Fastighetsnämnden.

Kontaktcenter Fastighetskontoret 031-3650000

Kontaktuppgifter Göteborgs Fastighetsnämnd 

2017-03-21/Sjukhusledningen