Begränsad patientverksamhet sommaren 2019

Capio Lundby Närsjukhus har starkt begränsad patientverksamhet/stängt under veckorna 29-31 (från 15 juli till 4 augusti) enligt följande:

Vecka 29-31

  • Dialysenheten har ordinarie öppettider
  • Provtagningen är öppen för överenskommen provtagning veckorna 29-31 (mån-fre 7.30 - 12.00)
  • Övriga enheter och mottagningar är stängda veckorna 29-31

Sjukhuset är under semesterperioden administrativt bemannat för remisshantering, journalrekvisition och förfrågningar. Remisser och provsvar kommer att medicinskt bedömas. Önskas kontakt, ring 031-65 70 00/vxl kl 08:00-16:00.

Alla våra enheter har utökat  e-tjänsterna - nu även egenremiss

Vi började hösten 2015 att införa 1177 Vårdguidens e-tjänster. Idag har alla våra enheter minst 6 eller fler e-tjänster - senast i raden är egenremiss.

Vi har successivt utvecklat den möjlighet som 1177 Vårdguidens e-tjänster ger med självservice att nå sin vårdinrättning. Denna möjlighet är öppen dygnet runt för alla medborgare i Sverige.

Med mobild BankId kan du på ett säkert sätt nå oss. Följande e-tjänster finns på våra enheter:

  • Av/omboka tid
  • Beställa journalkopior
  • Egenremiss 
  • Förnya recept
  • Har min remiss kommit fram? 
  • Kontakta mig
  • Hjälp oss att bli bättre! 

Läs mer om vad som gäller på just din enhet, välj under Vårdutbud, eller Logga in på 1177 Vårdguiden direkt och sök din enhet där.