Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Handhygienens dag 5 maj

WHO har utsett 5 maj till Handhygienens dag, detta uppmärksammar vi.

Världshälsoorganisationen (WHO) har utsett 5 maj till Handhygienens dag. För oss är varje dag Handhygienens dag! Vi uppmärksammar dagen genom information i väntrum, personalrum och på hemsida.

Rena händer är en av de viktigaste insatserna för att minska spridningen av bakterier och virus inom vården. För personalen är god handhygien ett måste - men också patienter och anhöriga kan göra en insats.

God handhygien, pdf, för patienter

God handhygien, pdf, för personal