Begränsad patientverksamhet sommaren 2019

Capio Lundby Närsjukhus har starkt begränsad patientverksamhet/stängt under veckorna 29-31 (från 15 juli till 4 augusti) enligt följande:

Vecka 29-31

  • Dialysenheten har ordinarie öppettider
  • Provtagningen är öppen för överenskommen provtagning veckorna 29-31 (mån-fre 7.30 - 12.00)
  • Övriga enheter och mottagningar är stängda veckorna 29-31

Sjukhuset är under semesterperioden administrativt bemannat för remisshantering, journalrekvisition och förfrågningar. Remisser och provsvar kommer att medicinskt bedömas. Önskas kontakt, ring 031-65 70 00/vxl kl 08:00-16:00.

Handhygienens dag 5 maj

WHO har utsett 5 maj till Handhygienens dag, detta uppmärksammar vi.

Världshälsoorganisationen (WHO) har utsett 5 maj till Handhygienens dag. För oss är varje dag Handhygienens dag! Vi uppmärksammar dagen genom information i väntrum, personalrum och på hemsida.

Rena händer är en av de viktigaste insatserna för att minska spridningen av bakterier och virus inom vården. För personalen är god handhygien ett måste - men också patienter och anhöriga kan göra en insats.

God handhygien, pdf, för patienter

God handhygien, pdf, för personal