P-platsen framför Lundby Närsjukhus avstängd fr o m 27 mars

2017-03-23, 11:36

Göteborgs kommun stänger av parkeringsplatsen framför Lundby Närsjukhus från och med 27 mars 2017. Ett byggarbete beräknas pågå en längre tid. Följ kommunens anvisningar och skyltning till närbelägna p-platser. Läs mer

Handhygienens dag 5 maj

WHO har utsett 5 maj till Handhygienens dag, detta uppmärksammar vi.

Världshälsoorganisationen (WHO) har utsett 5 maj till Handhygienens dag. För oss är varje dag Handhygienens dag! Vi uppmärksammar dagen genom information i väntrum, personalrum och på hemsida.

Rena händer är en av de viktigaste insatserna för att minska spridningen av bakterier och virus inom vården. För personalen är god handhygien ett måste - men också patienter och anhöriga kan göra en insats.

God handhygien, pdf, för patienter

God handhygien, pdf, för personal