P-platsen framför Lundby Närsjukhus avstängd fr o m 27 mars

2017-03-23, 11:36

Göteborgs kommun stänger av parkeringsplatsen framför Lundby Närsjukhus från och med 27 mars 2017. Ett byggarbete beräknas pågå en längre tid. Följ kommunens anvisningar och skyltning till närbelägna p-platser. Läs mer

Tobaksfria veckan 47

Ta chansen att börja sluta röka/snusa under nationella Tobaksfria veckan!

Här kan du få stöd och hjälp:

Tobacco Endgame – Ett rökfritt Sverige år 2025

Över 100 organisationer och myndigheter i vårt land, däribland Västra Götalandsregionen, stöder kravet på ett politiskt beslut om en plan som syftar till ett rökfritt Sverige år 2025. Tobacco Endgame drivs av oberoende tankesmedja, Tobaksfakta, som är en ideell förening som arbetar på uppdrag av 18 medlemsorganisationer med en framtidsvision om ett tobaksfritt samhälle.