Begränsade öppettider i samband med helgdagar VT 2018

I samband med vårens helgdagar har vi starkt begränsad patientverksamhet eller stängt följande klämdagar:

  • Måndag 30 april, dagen före 1 Maj 
  • Fredag 11 maj, dagen efter Kristi Himmelsfärds dag  

Växel, Centralreception, övriga enheter/mottagningar och Provtagningen har stängt. Dialysenheten har ordinarie öppettider.

Tobaksfria veckan 47

Ta chansen att börja sluta röka/snusa under nationella Tobaksfria veckan!

Här kan du få stöd och hjälp:

Tobacco Endgame – Ett rökfritt Sverige år 2025

Över 100 organisationer och myndigheter i vårt land, däribland Västra Götalandsregionen, stöder kravet på ett politiskt beslut om en plan som syftar till ett rökfritt Sverige år 2025. Tobacco Endgame drivs av oberoende tankesmedja, Tobaksfakta, som är en ideell förening som arbetar på uppdrag av 18 medlemsorganisationer med en framtidsvision om ett tobaksfritt samhälle.