Begränsad patientverksamhet sommaren 2019

Capio Lundby Närsjukhus har starkt begränsad patientverksamhet/stängt under veckorna 29-31 (från 15 juli till 4 augusti) enligt följande:

Vecka 29-31

  • Dialysenheten har ordinarie öppettider
  • Provtagningen är öppen för överenskommen provtagning veckorna 29-31 (mån-fre 7.30 - 12.00)
  • Övriga enheter och mottagningar är stängda veckorna 29-31

Sjukhuset är under semesterperioden administrativt bemannat för remisshantering, journalrekvisition och förfrågningar. Remisser och provsvar kommer att medicinskt bedömas. Önskas kontakt, ring 031-65 70 00/vxl kl 08:00-16:00.

Nationell Patientenkät Psykiatri

Just nu pågår Nationell Patientenkät för psykiatri. Din delaktighet behövs för att förbättra hälso- och sjukvården i Sverige

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvård och görs vartannat år i samverkan mellan Sveriges landsting och regioner. Syftet är att utvärdera vården från patientens perspektiv och upptäcka områden där det finns utrymme för förbättringar. 

Aktuellt nu är undersökningar gällande psykiatribesök under perioden mars-maj 2018

Ditt deltagande är viktigt!

Undersökningarna pågår i hela landet och du blir slumpvis utvald att delta. Har du varit hos oss under ovanstående period kan du komma att få en enkät hemskickad. 

Din upplevelse räknas, därför är det av stor vikt att just du är med i undersökningen. Ett högt deltagande ger en samlad bild av vården och ger ett bra underlag för verksamhetsförbättring.

Läs mer på www.patientenkat.se

Tack för din medverkan!

Capio Lundby Närsjukhus, i samarbete med Västra Götalandsregionen