Begränsad patientverksamhet sommaren 2019

Capio Lundby Närsjukhus har starkt begränsad patientverksamhet/stängt under veckorna 29-31 (från 15 juli till 4 augusti) enligt följande:

Vecka 29-31

  • Dialysenheten har ordinarie öppettider
  • Provtagningen är öppen för överenskommen provtagning veckorna 29-31 (mån-fre 7.30 - 12.00)
  • Övriga enheter och mottagningar är stängda veckorna 29-31

Sjukhuset är under semesterperioden administrativt bemannat för remisshantering, journalrekvisition och förfrågningar. Remisser och provsvar kommer att medicinskt bedömas. Önskas kontakt, ring 031-65 70 00/vxl kl 08:00-16:00.

Vi vill veta vad du tycker!

I vårt arbete att varje dag försöka bli bättre och uppfylla dina förväntningar på oss som vårdgivare behöver vi din hjälp! Vi genomför därför två gånger per år en patientenkät där vi ställer 4 frågor.

För att vi ska få veta vad du som patient tycker om oss som vårdgivare genomför vi denna och nästa vecka (43-44) den andra av våra två årliga patientenkäter. 

Vi behöver din hjälp!

Om du blir en av dem som får enkäten blir vi oerhört tacksamma om du kan avsätta några minuter och besvara de fyra frågorna. Ju fler som besvarar och deltar desto bättre underlag får vi till vårt utvecklings- och förbättringsarbete som pågår varje dag.

Tack för din tid!

 

Agnetha Folestad
VD/Verksamhetschef

 

Läs mer om våra patient/kundmätningar