Begränsad patientverksamhet sommaren 2019

Capio Lundby Närsjukhus har starkt begränsad patientverksamhet/stängt under veckorna 29-31 (från 15 juli till 4 augusti) enligt följande:

Vecka 29-31

  • Dialysenheten har ordinarie öppettider
  • Provtagningen är öppen för överenskommen provtagning veckorna 29-31 (mån-fre 7.30 - 12.00)
  • Övriga enheter och mottagningar är stängda veckorna 29-31

Sjukhuset är under semesterperioden administrativt bemannat för remisshantering, journalrekvisition och förfrågningar. Remisser och provsvar kommer att medicinskt bedömas. Önskas kontakt, ring 031-65 70 00/vxl kl 08:00-16:00.

Förändrade öppettider Provtagningen under julen

Provtagningens öppettider justeras något kring juldagarna, övriga enheter och mottagningar har ordinarie öppettider.

Våra enheter och mottagningar har ordinarie öppettider, dvs öppet helgfria vardagar förutom Dialysen som har öppet även på lördagarna.

Provtagningen behöver dock justera sina öppettider något för att proverna ska komma iväg med transporter:

  • Fredagen 21 dember öppet 7.30 - 13.30
  • Fredagen 28 december öppet 7.30 - 13.30.

Läs mer på Provatgningen