Svenska förbundet för kvalitet, SFK

Vi har den stora äran att meddela att Bodil Andersson, process-/kvalitetsansvarig hos oss, har valts in i styrelsen för SFK Väst!

SFK genomför nu nya satsningar inför framtiden med bland annat utökat fokus på kvalitets- och verksamhetsutveckling i vården. Läs mer om SFK på deras hemsida.

Agnetha FolestadVD, verksamhetschef