Vi vill veta vad du tycker!

I vårt arbete att varje dag försöka bli bättre och uppfylla dina förväntningar på oss som vårdgivare behöver vi din hjälp. Vi genomför därför två gånger per år en patientenkät där vi ställer 4 frågor.

För att vi ska få veta vad du som patient tycker om oss som vårdgivare genomför vi kommande två veckor den andra av våra två årliga patientenkäter.

Vi behöver din hjälp!

Om du blir den av dem som får enkäten blir vi oerhört tacksamma om du kan avsätta några minuter och besvara de fyra frågorna. Ju fler som besvarar och deltar desto bättre underlag får vi till vårt utvecklings- och förbättringsarbete som pågår varje dag.

Tack för din tid!

Agnetha Folestad
VD/Verksamhetschef