Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Organisation

Capio Lundby Närsjukhus ledningsgrupp

  • Agnetha Folestad, VD och verksamhetschef
  • Lars Eklund, biträdande verksamhetschef
  • Ola Blomqvist, chefläkare
  • Johanna Falkengaard, ekonomichef
  • Bodil Andersson, kvalitets- och processansvarig

Capio Lundby Närsjukhus styrelse

  • Britta Wallgren, tf ordförande, representant affärsområde Capio Specialist
  • Agnetha Folestad, VD/styrelseledamot Capio Lundby Närsjukhus
  • Johanna Falkengaard, styrelseledamot 
  • Peter Kullberg, styrelseledamot, Capio AB Sverige
  • Revisorer Ernst & Young AB

Kontakt

Capio Lundby Närsjukhus
Box 8753, 402 76  Göteborg

Växel 031-65 70 00

E-post info.lundbysjukhus@capio.se