P-platsen framför Lundby Närsjukhus avstängd fr o m 27 mars

2017-03-23, 11:36

Göteborgs kommun stänger av parkeringsplatsen framför Lundby Närsjukhus från och med 27 mars 2017. Ett byggarbete beräknas pågå en längre tid. Följ kommunens anvisningar och skyltning till närbelägna p-platser. Läs mer

Organisation

Capio Lundby Närsjukhus ledningsgrupp

 • Agnetha Folestad, VD och verksamhetschef
 • Lars Eklund, biträdande verksamhetschef
 • Ola Blomqvist, chefläkare
 • Johanna Falkengaard, ekonomichef
 • Betty Engdahl, enhetschef opererande enheter
 • Bodil Andersson, kvalitets- och processansvarig
 • Monica Pettersson, informationsfrågor, sekreterare

Capio Lundby Närsjukhus styrelse

 • Peter Holm, ordförande, representant affärsområde Capio Specialist
 • Agnetha Folestad, VD/styrelseledamot Capio Lundby Närsjukhus
 • Johanna Falkengaard, styrelseledamot 
 • Peter Kullberg, styrelseledamot, Capio AB Sverige
 • Revisorer Ernst & Young AB

Kontakt

Capio Lundby Närsjukhus
Box 8753, 402 76  Göteborg

Växel 031-65 70 00

E-post info.lundbysjukhus@capio.se