Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Varning - bedrägeriförsök mot äldre

En eller flera personer som utger sig för att vara läkare har kontaktat äldre patienter och säger att de ringer från Capio, eller annan vårdgivare.

Personerna har försökt få patienter att beställa och köpa dyra mediciner från utlandet. Personerna har även erbjudit dem att hjälpa till med beställningen om de lämnar betalnings- och kontouppgifter, alternativt skickar pengar till postadress.

Vi vill nu uppmana dig att aldrig lämna kontonummer eller betalningsuppgifter via telefon, eller skicka pengar till postadresser. Vi som vårdgivare frågar aldrig efter dessa uppgifter vid telefonsamtal. Betalning till vården sker alltid direkt vid vårdtillfället eller med faktura. Mediciner betalas på apoteken.

Om du misstänker att du, eller en anhörig, råkat ut för en falsk läkare ska du ringa Polisen på 114 14 och göra en anmälan. Kontakta också den vårdinrättning som bedragaren eventuellt säger sig representera. 

Vänliga hälsningar

Capio