Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Efter din operation

Här har vi samlat information för dig som är nyopererad hos oss.

Efter operationen kan du känna dig lite medtagen och du kommer att övervakas en stund på vår uppvakningsenhet. Man får oftast åka hem samma dag, men man ska inte köra bil själv.

Smärta och smärtlindring

Nästan alla har ont efter en operation. Upplevelse av smärta är individuell. Det är viktigt att du tar smärtlindrande medicin i tid så att smärtan är hanterbar. Under första tiden efter operation kan man behöva ta smärtlindrande tabletter mer regelbundet. I så fall skriver din läkare ut dessa mediciner via e-recept.

Aktivitet

Det är bra att komma igång och röra på sig så fort som möjligt efter en operation. Din läkare informerar dig om det finns restriktioner kring hur du får röra dig.

Sår och sårvård

Innan du lämnar sjukhuset får du veta hur operationssåret ska skötas. Ibland behöver såret läggas om och/eller suturer tas bort. Detta kan göras på ansvarig mottagning på sjukhuset eller på vårdcentral. Förbandet ska hållas torrt, vilket innebär att du behöver plasta in förbandet vid dusch.

Även om sårinfektion är ovanligt är det viktigt att du är uppmärksam på tecken som feber, rodnad, svullnad och värmeökning. Om du misstänker att du fått en sårinfektion ska du ringa ansvarig mottagning på sjukhuset.

Uppföljning

Innan du går hem får du information om läkaren planerar något återbesök.

Vi vill veta hur det går för dig efter operationen. Därför kommer vi att be dig fylla i en blankett för uppföljning 30 dagar efter din operation. Blanketten skickas hem till dig med bifogat svarskuvert.

Om du som nyopererad har frågor ska du i första hand ringa till ansvarig mottagning på sjukhuset. Under kvällar och helger hänvisas till 1177 Vårdguiden.