Begränsad patientverksamhet sommaren 2019

Capio Lundby Närsjukhus har starkt begränsad patientverksamhet/stängt under veckorna 29-31 (från 15 juli till 4 augusti) enligt följande:

Vecka 29-31

  • Dialysenheten har ordinarie öppettider
  • Provtagningen är öppen för överenskommen provtagning veckorna 29-31 (mån-fre 7.30 - 12.00)
  • Övriga enheter och mottagningar är stängda veckorna 29-31

Sjukhuset är under semesterperioden administrativt bemannat för remisshantering, journalrekvisition och förfrågningar. Remisser och provsvar kommer att medicinskt bedömas. Önskas kontakt, ring 031-65 70 00/vxl kl 08:00-16:00.

Inför ditt videobesök - nyhet

Med mobilt bank-ID och en mobiltelefon/dator kan du genomföra ett videobesök med din vårdgivare!

Nyhet - videomöte! Med mobilt bank-ID och en mobiltelefon/dator finns möjlighet att genomföra ett videobesök med din vårdgivare på Psykiatrienheten. Flera av våra enheter kommer att ansluta sig - personligt, smidigt och säkert. Läs mer

Personligt, smidigt och säkert.

Nu kan du träffa din behandlare på en plats som passar dig! Vi erbjuder, om det är lämpligt, våra patienter videomöten som ett smidigt alternativ till våra mottagningsbesök. Tala med din vårdgivare om du är intresserad.   

Så här går det till:

1. Du och din behandlare kommer överens om tid för ett besök via video.

2. Ladda ned appen Capio videomöte eller testa din utrustning på datorn.

När du är registrerad får du påminnelser om din bokade tid direkt från videotjänsten.

3. Logga in i appen eller via webbsidan med mobilt BankID för att starta videomötet.

Hör med din behandlare om du är nyfiken.

Läs mer här!

 

Hur betalar jag patientavgiften?

Du får en faktura på patientavgiften hemskickad. Patientavgift och regler är desamma som för ett vanligt besök, innebär att t ex frikort och högstnadsskydd gäller och avgift utgår för uteblivet besök.