Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Patientvägledare

Vår patientvägledare kan hjälpa till när det uppstått problem i vården.

Vår ambition är att ge alla våra patienter en god vård med hög medicinsk kvalitet och med ett per­sonligt omhänder­tagande.

Vi vill att du som patient hos oss skall vara nöjd både med den behandling och det bemötande du får.

Om du är missnöjd med den vård du fått hos oss bör du i första hand tala med personalen/enhetschefen på den enhet där du haft kontakt. Ofta kan man då lösa problemet tillsammans.

Om det inte går kan du kontakta vår patientvägledare som kan vara behjälplig med att hitta lösningar och förmedla kontakt. 

Läs mer om synpunkter på vården.

Patientvägledare
tel: 031-65 72 62, telefonsvarare