Sommarinformation

2018-06-21, 10:24

Capio Lundby Närsjukhus har starkt begränsad patientverksamhet/stängt under veckorna 29-31 (från 16 juli till 5 augusti) enligt följande:

Vecka 29-31

  • Dialysenheten har ordinarie öppettider
  • Provtagningen är öppen för överenskommen provtagning veckorna 29-31 (mån-fre 7.30 - 12.00)
  • Övriga enheter och mottagningar är stängda veckorna 29-31

Sjukhuset är under semesterperioden administrativt bemannat för remisshantering, journalrekvisition och förfrågningar. Remisser och provsvar kommer att medicinskt bedömas. Önskas kontakt, ring 031-65 70 00/vxl.

Journal på nätet

Läs din journal på nätet via 1177 Vårdguidens e-tjänst "Journalen".

När du söker och får vård förs en patientjournal. Du som är 16 år eller äldre och vill läsa din journal kan läsa viss journalinformation via e-tjänsten "Journalen" på 1177.se.

Syftet är att du som patient ska kunna bli mer delaktig i din egen vård. Att kunna läsa din journal via nätet ger dig också möjlighet att förbereda dig inför ett besök i vården och i efterhand förstå vad som hänt och sagts.

Vad kan jag läsa i min journal via e-tjänsten "Journalen"?

Du som har fått vård på Capio Lundby Närsjukhus kan se din journalinformation som lagts till från och med 8 december 2015 och framåt.

Äldre journal kan du beställa via e-tjänsten "Journalbeställning" eller fylla i en blankett som skickas till oss, en avgift kan tillkomma (läs mer under Service A-Ö/Journalbeställning) 

I "Journalen" kan du läsa följande information: 

  • Journalanteckningar
  • Diagnoser
  • Svar på röntgenundersökningar
  • Blodprover
  • Läkemedel som ordinerats efter 15 juni 2017

Vårdnadshavares åtkomst

Vårdnadshavare har automatiskt åtkomst till sina barns journaler tills de fyllt 13 år. Vårdnadshavare kan begära förlängd direktåtkomst. Detta sker genom kontakt via 1177.se.

Mina intyg

Från den 18 november 2016 får du som patient på Capio Lundby Närsjukhus dina läkarintyg (FK7263) skickade till dig elektroniskt via e-tjänsten "Mina intyg". Du kan läsa och spara dina läkarintyg i din dator. Du kan också skriva ut dina intyg samt skicka dem elektroniskt till Försäkringskassan samtidigt som du ansöker om sjukpenning. Informationen i Mina intyg är skyddad och tjänsten uppfyller vårdens krav på säkerhet. Om du vill ha ditt intyg skickat till Försäkringskassan eller utskrivet går det fortfarande bra.

Länkar

Journalen

Mina intyg

1177 Vårdguidens e-tjänster