Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Har du synpunkter på vården?

Har du råkat ut för något i vården som gjort dig missnöjd på något sätt? Här har vi samlat de olika instanser dit man kan vända sig med sina frågor och synpunkter. 

Kontakta personalen

I första hand bör du kontakta personalen eller ansvarig chef på den enhet du blivit behandlad, oftast löser man problemet tillsammans. Du kan antingen ringa enheten eller använda 1177 e-tjänster. Direktlänkar finns på aktuella enhetens sida, välj under Vårdutbud. 

Du kan även fylla i blanketten Synpunkter/klagomål (pdf) och skicka till oss. 

Önskar du bestrida en faktura ska du fylla i följande blankett, som skrivs ut och skickas till vår Fakturaenhet, mer info i blanketten Bestrida faktura,pdf

Patientvägledare

Om problemet kvarstår kan du vända dig till vår patientvägledare som kan vara dig behjälplig med att hitta lösningar och förmedla kontakter.

Patientnämnden

I de fall vår egen patientvägledare inte kan hjälpa dig kan du vända dig till Patientnämnden som är en opartisk instans dit du kan framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare. 

Patientförsäkringen LÖF

Om du drabbats av skada när du vårdats inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Då kan du kontakta Patientförsäkringen LÖF. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Om du upplever att du eller någon annan drabbats av eller riskerat att råka ut för en vårdskada, kan du kontakta IVO. 

Läkemedelsförsäkringen

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända sig till Läkemedelsförsäkringen. Om det konstateras en godkänd läkemedelsskada kan du ha rätt till ersättning. 

1177 Vårdguiden

Du kan ringa 1177 som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i hela landet, dygnet runt. 1177 Vårdguiden svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvården, bedömer ditt behov av vård och ger råd och hänvisning till rätt vårdmottagning när så behövs.